Kooperativt lärande: ett språkutvecklande arbetssätt?

DSpace Repository

Kooperativt lärande: ett språkutvecklande arbetssätt?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kooperativt lärande: ett språkutvecklande arbetssätt?
Author Jeppsson, Felicia ; Elfmark, Fanny
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka om lärare uppfattar kooperativt lärande som ett språkutvecklande arbetssätt för elever med svenska som andraspråk. I studien undersöks dessutom hur lärarna ser på modersmålsanvändningen för sina elever med svenska som andraspråk. De teorier och den tidigare forskning som vi grundar vårt arbete i berör sociokulturellt perspektiv, teorier kring kooperativt lärande men även språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt för elever med svenska som andraspråk. Undersökningen bygger på kvalitativa undersökningsmetoder i form av intervjuer och observationer. Intervjuerna och observationerna genomfördes på två skolor i olika kommuner. I analys av resultatet har innehållsanalys använts där vi kategoriserat och färgkodat insamlade data. I resultatet och analysen redogör vi för hur verksamma lärare ser på kooperativt lärande, språkutveckling och elevers användning av modersmål i sitt klassrum. I vårt resultat har vi fått fram att lärarna anser att kooperativt lärande är ett arbetssätt som kan vara språkutvecklande för elever med svenska som andraspråk. Resultatet visar även att elevers användning av sitt modersmål uppmuntras i olika grad beroende på vilken lärare eleven har.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kooperativa strukturer
Kooperativt lärande
Modersmål
Språkutvecklande arbetssätt
Språkutveckling
Svenska som andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/31526 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics