Stöd/anpassningar inom matematikundervisningen. - En studie om hur pedagoger stödjer/anpassar matematikundervisningen för elever med svenska som andraspråk.

DSpace Repository

Stöd/anpassningar inom matematikundervisningen. - En studie om hur pedagoger stödjer/anpassar matematikundervisningen för elever med svenska som andraspråk.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stöd/anpassningar inom matematikundervisningen. - En studie om hur pedagoger stödjer/anpassar matematikundervisningen för elever med svenska som andraspråk.
Author Zalaya, Fatima ; Zivkovic, Natalie
Date 2020
Swedish abstract
Elever med svenska som andraspråk ökar ständigt i de svenska skolorna vilket leder till att den svenska skolan och lärare ställs inför nya utmaningar och ständigt behöver utvecklas för att kunna bemöta alla elevers olika förutsättningar och behov. Detta examensarbete syftar till att undersöka hur undervisning anpassas och hur man stödjer flerspråkiga elever inom matematiken i den svenska skolan. Examensarbetet kommer att behandla frågor gällande metodval för stöd och anpassning samt vilka svårigheter elever med svenska som andraspråk kan komma att stöta på i grundskolans yngre år inom matematikämnet. Vi har i vår studie valt att använda oss av intervjuer som metod samt tidigare forskning inom ämnesområdet. Vidare förhåller vi oss genom analys till teoretiska perspektiv. Tidigare forskningsresultat visar att stöd och anpassningar inom matematikämnet för elever med svenska som andraspråk har flera perspektiv. Denna studie kommer att belysa de olika stöd och anpassningar med konkreta exempel utifrån genomförda intervjuer. Lärare använder sig av olika metoder, praktiskt material, digitala verktyg och ett samtalande klassrum.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Andraspråk
Anpassning
Grundskola
Matematik
Nyanlända
Stöd
Undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/31555 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics