Fritidslärarnas dubbla uppdrag.

DSpace Repository

Fritidslärarnas dubbla uppdrag.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Öberg, Valentina
dc.date.accessioned 2020-05-28T08:49:46Z
dc.date.available 2020-05-28T08:49:46Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/31571
dc.description Abstract Detta examensarbete belyser fritidslärares yrkesidentitet. Hur fritidslärare själv ser på sin yrkesroll. Hur andra yrkesgrupper betraktar deras yrkesroll och i vilken utsträckning de lyckats erövra respekt, status och autonomi. Syftet med denna undersökning är att få reda på hur fritidslärare handskas med sin nya och dubbla professionella identitet. Denna dubbla identitet har sin ena del i skolan som ämneslärare och den andra delen i fritidshemmet. Teorin i arbetet tar avstamp i öppna professionsteoretiska synsätt, och där traditionella professionsteorin och konfliktperspektivet möts. I denna del försöker jag reda ut hur professioner erövrar autonomi och status och belysa var konflikterna kan finnas för en ny yrkesgrupp, som till exempel fritidslärare. Examensarbetet bygger på sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sex fritidslärare på olika skolor. Efter att ha analyserat svaren från informanterna och matchat dessa mot den relevanta forskning jag använt framträder några saker tydligt. Fritidslärarna i min undersökning identifierar sig mer med uppdraget på fritidshemmet än när de är i skolan. De försöker hitta balansen mellan de båda uppdragen, men upplever att de stöter på vissa hinder då. Ett hinder är att är att de när behoven dyker upp i skolan så blir de ombedda att fylla dessa. Skolarbetet svämmar således över in på fritidshemstiden. Ett annat hinder är att de upplever det svårt att skifta yrkesroll under skoldagen. en_US
dc.format.extent 52 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Fritidslärare en_US
dc.subject dubbla professioner en_US
dc.subject professionell identitet en_US
dc.subject dubbelt uppdrag en_US
dc.title Fritidslärarnas dubbla uppdrag. en_US
dc.title.alternative Fritidslärare, ett yrke med både hinder och möjligheter en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Axelsson, Thom
dc.contributor.supervisor Nilsson Mohammadi, Robert
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. Fritidshem
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics