Självständigt arbete i fördjupningsämnet samhällsorientering och lärande 15 högskolepoäng, grundnivå Storyline som lämplig metod för att utveckla elevers förmågor inom t.ex. samhällskunskap

DSpace Repository

Självständigt arbete i fördjupningsämnet samhällsorientering och lärande 15 högskolepoäng, grundnivå Storyline som lämplig metod för att utveckla elevers förmågor inom t.ex. samhällskunskap

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Självständigt arbete i fördjupningsämnet samhällsorientering och lärande 15 högskolepoäng, grundnivå Storyline som lämplig metod för att utveckla elevers förmågor inom t.ex. samhällskunskap
Author Eltahan, Amar
Date 2018
Swedish abstract
Storylinemetoden bygger på att elever skapar sin egen fantasivärld i klassrummet. Denna kunskapsöversikt kommer belysa denna metod för pedagoger med hänsyn till skolverkets läroplan. Syftet med denna kunskapsöversikt är att förklara vad metoden Storyline står för samt med hjälp av olika källor undersöka om metoden är lämplig för pedagoger att använda sig av för att uppnå förmågorna inom samhällskunskap utifrån det som står i Lgr 11. Frågeställningar som denna kunskapsöversikt behandlar är: Vad är Storyline metoden? och Hur kan Storyline vara en lämplig metod för att t.ex. utveckla elevers förmågor inom samhällskunskap? För att besvara frågeställningarna har en sökprocess gjorts via Lipsearch, Swepub och Eric samt litteratursökning i bibliotek. Kunskapsöversikten avgränsas till att fokuserar kring främst förmågorna kring samhällskunskap eftersom det är ett väldigt övergripande ämne inom årskurs f-3. Slutsatsen som kunde dras i kunskapsöversikten var att Storyline är en beprövad metod som utvecklades av Steve Bell utifrån lärande teorier av de tre välkända teoretikerna Dewey, Vygotski och Piaget. Läraren formar berättelsen utifrån läroplanen så att förmågor inom kursplaner uppnås. Den andra slutsatsen som kunde dras utifrån kunskapsöversikten var även att belysa metodens lämplighet till att användas för att uppnå de förmågor som finns i kursplanen för samhällskunskap i Lgr 11 för grundskolan.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 24
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/31573 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics