Den kvinnliga blicken och åtrån i fokus. En kvalitativ studie som belyser hur filmerna Carol och Portrait of a Lady on Fire ses utifrån ”blickens glasögon”.

DSpace Repository

Den kvinnliga blicken och åtrån i fokus. En kvalitativ studie som belyser hur filmerna Carol och Portrait of a Lady on Fire ses utifrån ”blickens glasögon”.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den kvinnliga blicken och åtrån i fokus. En kvalitativ studie som belyser hur filmerna Carol och Portrait of a Lady on Fire ses utifrån ”blickens glasögon”.
Author Sjöstedt, Isabella
Date 2020
English abstract
The purpose of this study has been to highlight the representation of lesbian desire in film. The films I have watched are Carol and Portrait of a Lady on Fire, where I investigated whether the concepts of the male gaze and the female gaze appear in the films, and if so, how. I have conducted a filmanalysis where I developed a thesis, segmented the films and took notes of film techniques. I have based my analysis on different theories concerning the gaze; gaze theory, the male gaze and the female gaze. Both films represent desire throughout the gaze, but also through different symbols, languages and needs. It is not necessarily portrayed by nudity or sex – instead by grasping the shoulder or holding an intense gaze. Through well-crafted script, camera angles based on both viewpoints and costumes that do not diminish the woman, both films distance themselves from the male gaze. Instead, both parties in the relationship have an active role where communication and consent govern, which is in line with the female gaze.
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att belysa representation av lesbisk åtrå i film. Filmerna jag har tittat på är Carol och Portrait of a Lady on Fire, där jag undersökt huruvida begreppen the male gaze och the female gaze visar sig i filmerna. Detta är gjort genom en filmanalys där jag har utvecklat en tes, delat upp filmen i segment samt antecknat filmtekniker. I min analys har jag utgått från teorier om blick; gaze theory, the male gaze och the female gaze. I båda filmerna representeras åtrå främst genom blicken, men även genom olika symboler, språk och behov. Den skildras inte nödvändigtvis genom nakenhet eller sex – utan kan vara ett grepp på axeln eller en intensiv blick. Genom välarbetat manus, kameravinklar utifrån bådas synpunkter och kostymer som inte förminskar kvinnan tar båda filmerna avstånd från the male gaze. Istället har båda parterna i förhållandet en aktiv roll där kommunikation och samtycke styr, vilket är i linje med the female gaze.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject den kvinnliga blicken
den manliga blicken
filmanalys
Carol
Portrait of a Lady on Fire
lesbisk
blick
fantasi
åtrå
representation
Handle http://hdl.handle.net/2043/31668 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics