Aktivism, från den virtuella världen till tusentals demonstranter på marken. En kvalitativ studie om syriska aktivisters användning av sociala medier under konflikten i Syrien

DSpace Repository

Aktivism, från den virtuella världen till tusentals demonstranter på marken. En kvalitativ studie om syriska aktivisters användning av sociala medier under konflikten i Syrien

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Aktivism, från den virtuella världen till tusentals demonstranter på marken. En kvalitativ studie om syriska aktivisters användning av sociala medier under konflikten i Syrien
Author Rayan, Alaa
Date 2020
English abstract
How did the Syrian activists use social media during the conflict in Syria? The purpose of this study is to investigate how social media was used by Syrian activists during the conflict in Syria that began in 2011 to make a social change. This was investigated using the qualitative method consisting of six semi-structured interviews with activists living in Syria and Sweden respectively. The results show that social media served as alternative arenas for the democratic public sphere. Social media were an important source for information and news for the activists. Social media has also emerged as space for activists to express themselves freely and disseminate information outside the control of the authorities. The activists also used social media to take part in rational discussions with the media and other citizens. In addition, social media could create a larger included feeling that made the collective action easier and more effective. The results also show that social media was an important factor in resource mobilization in its different types for activists during the conflict. Social media has made it easier for activists to reach the target group, to spread their message and to call for collective action.
Swedish abstract
Hur använde de syriska aktivisterna sociala medier under konflikten i Syrien? Syftet med denna studie är att undersöka hur sociala medier användes av syriska aktivister under konflikten i Syrien som började 2011 för att göra en förändring. Detta undersöks med hjälp av den kvalitativa metoden bestående av sex semistrukturerade intervjuer med aktivister boendes i Syrien respektive Sverige. Resultaten visar att sociala medier fungerade som alternativa arenor för demokratiska offentligheter då de var en viktig informations- och nyhetskälla för aktivisterna. Sociala medier har också visat sig som ett utrymme för aktivisterna att utanför myndigheternas kontroll uttrycka sig fritt och sprida information. Aktivisterna använde också sociala medier för att delta i rationella diskussioner med media och andra medborgare. Sociala medier kunde dessutom skapa en större inkluderade känsla som gjorde den kollektiva handlingen enklare och effektivare. Resultatet visar också att sociala medier var en viktig faktor i resursmobilisering i dess olika typer för aktivisterna under konflikten. Studien visar även att sociala medier har gjort det enklare för aktivisterna att nå målgruppen, att sprida deras budskap och att uppmana om en kollektiv handling.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject onlineaktivism
cyberaktivism
internetaktivism
aktivism på sociala medier
demokratiska offentligheter
offentlig sfär
kommunikation för utveckling
kommunikation för social förändring
resursmobilisering
Syrien
online activism
cyber activism
internet activism
social media activism
democratic public sphere
communication for development
communication for social change
resource mobilization
Syria
aktivism
activism
Handle http://hdl.handle.net/2043/31669 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics