Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar

DSpace Repository

Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar
Author Olson, Maria
Date 2020
English abstract
Heading: Gender representation in Battlefield V – A critical discourse analysis of digital news articles Author: Maria Olson Final Exam Project in Media and Communication Studies 15 hp, School of Arts and Communication (K3), Faculty of Culture and Society at Malmö University, Spring of 2020 Supervisor: Per Möller Examiner: Tindra Thor The purpose of this study is to analyse the debate that occurred over the female lead character in Battlefield V during the release of the game's trailer in 2018. Using a critical discourse analysis focus on the discourse revolving around gender perception and the underlining power relations that are expressed in the news articles as well as what this entails for the larges social practice. The result analysed with gender, and feminist theory indicates there is a power struggle over the discourse revolving around the current cultural change within the production of games. Currently, more and more games are created with diversity, feminism and politics in mind which has also led to a backlash for the game industry from their fans. Through social media, fan spread a misogynistic view reinforcing the toxic male gaming cultures exclusion of minorities. Keywords: Critical discourse analysis, Battlefield V, Gender, News articles, Power, Ideology, Hegemony
Swedish abstract
Rubrik: Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar Författare: Maria Olson Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp, Konst, kultur och kommunikation (K3), Fakulteten kultur och samhälle på Malmö universitet, Vårterminen 2020 Handledare: Per Möller Examinator: Tindra Thor Syftet med denna studie är att analysera debatten som inträffade kring den kvinnliga huvudpersonen i Battlefield V under utgivandet av spelets trailer 2018. Med hjälp av en kritisk diskursanalys fokusera på diskurser och genus samt de underliggande maktförhållanden som uttrycks i nyhetsartiklar men även vad detta innebär för den stora sociala praktiken. Resultatet analyserade med genus och feministisk teori indikerar att det finns en maktkamp inom diskursen som kretsar kring den nuvarande kulturella förändringen inom produktionen av spel. För närvarande skapas fler och fler spel med diversifiering, feminism och politik i åtanke, vilket också har lett till ett mothugg för spelindustrin från deras fans. Genom sociala medier sprider fans till spelet en misogyn världsbild som förstärker den giftiga spelkulturens uteslutande av minoriteter. Sökord: Kritisk diskursanalys, Battlefield V, Genus, Nyhetsartiklar, Makt, Ideologi, Hegemoni
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject kritisk diskursanalys
Battlefield V
Genus
Nyhetsartiklar
Makt
ideologi
hegemoni
Handle http://hdl.handle.net/2043/31670 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics