Visualitet och multimodalt lärande

DSpace Repository

Visualitet och multimodalt lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Visualitet och multimodalt lärande
Author Awla, Sara
Date 2020
English abstract
The purpose of this study is that the methods of multimodality, metacognition and visuality will be used to observe how the subject image can be conveyed more easily among teachers and pupils. In order to conducting a study based on these methods has materials in the form of research articles, research studies and books were used. The results from the material have been reported and explained both superficial and detailed. The result presented various explanations regarding the subject image and how the subject should be applied in practice. Various visions of the future and development were presented in the studies and also what is to come focused on the future in the teaching profession.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att metoderna multimodalitet, metakognition och visualitet skall användas för att observera hur ämnet bild kan förmedlas lättare bland lärare och elever. För att utföra en studie utifrån dessa metoder har material i form av forskningsartiklar, forskningsstudier och böcker använts. Resultatet från materialet har redovisats och förklarats både ytligt och detaljerat. Resultatet redovisade olika förklaringar kring ämnet bild och hur ämnet skall tillämpas i praktiken. Olika framtidsvisioner och utveckling framfördes i studierna och om vad som skall fokuseras på framöver inom läraryrket.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Multimodal lärande
visuella verktyg
Digitala hjälpmedel
visualisering
metakognition
multimodala synsättet
Handle http://hdl.handle.net/2043/31722 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics