Lärares erfarenheter av fantasylitteratur i svenskundervisningen

DSpace Repository

Lärares erfarenheter av fantasylitteratur i svenskundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares erfarenheter av fantasylitteratur i svenskundervisningen
Author Hauksdottir, Linda ; Haki Ramcharan, Vivianne
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka svensklärares erfarenheter av att arbeta med och undervisa om fantasylitteraturen i årskurs 7–9, gymnasiet och Komvux. Vi har använt oss utav Pierre Bourdieus teorier om habitus, fält och kapital och applicerat dessa på lärarnas erfarenheter av fantasylitteratur samt Judith Langers föreställningsvärldar och Viktor Sklovskijs främmandegöringsbegrepp gällande de didaktiska effekterna av fantasylitteraturen. Uppsatsen har en kvantitativ och en kvalitativ ansats. En enkätundersökning med 65 respondenter och 4 kvalitativa intervjuer har varit grunden för resultatet. Resultatet visar att majoriteten av lärare som har använt fantasylitteratur i svenskundervisningen är positivt inställda till dess användande, dock finns det fortfarande viss kritik mot den. Den främsta didaktiska potentialen ligger i fantasylitteraturens främmandegöringseffekt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject fantasy
litteratur
läsning
skola
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/31748 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics