Språkstimulerande miljöer och metoder - språkstimulering i förskolan

DSpace Repository

Språkstimulerande miljöer och metoder - språkstimulering i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkstimulerande miljöer och metoder - språkstimulering i förskolan
Author Body, Lynda
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med min studie är att undersöka ett antal kommunala förskolors språkliga pedagogiska miljöer för att få kunskap om vilka metoder några pedagoger i förskolan arbetar med för att stimulera barns språk- och begreppsutveckling. Jag väljer att lägga fokus på en central frågeställning: Vad menar pedagoger med språkliga pedagogiska miljöer? I ett försök att få svar på mina frågor väljer jag att observera och samtala med yrkesverksamma pedagoger. Resultat visar att pedagogerna betonar att det sociala samspelet har betydelse för barns språk- och begreppsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
kommunikation
mediated learning
metoder
samling
språklig medvetenhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3196 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics