Högläsningens betydelse - En studie om pedagogernas syn på högläsningens betydelse för barns språkutveckling i förskolan

DSpace Repository

Högläsningens betydelse - En studie om pedagogernas syn på högläsningens betydelse för barns språkutveckling i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Högläsningens betydelse - En studie om pedagogernas syn på högläsningens betydelse för barns språkutveckling i förskolan
Author Westgaard, Mikaela
Date 2020
Swedish abstract
Av egen yrkeserfarenhet vet jag att pedagoger ser olika på vikten av högläsning samt att det till stor del är högläsningen som faller bort i verksamheten av olika anledningar. Jag blev nyfiken på att undersöka vad detta beror på och på så sätt blev syftet med denna studie att studera pedagogernas syn på högläsningens betydelse för barns språkutveckling. Den teori som jag har utgått ifrån är literacy och språkutveckling då jag ansåg att de var relevanta för min studie. Jag utförde sex intervjuer med pedagoger på olika förskolor för att få en uppfattning av deras tankar och resonemang. Dessutom gjordes två observationer för att få en bild av hur en högläsningssituation kunde se ut i den dagliga verksamheten. Resultatet av studien visar på att samtliga pedagoger har kunskap om vikten av högläsning och vad den kan bidra med för att gynna barns språkutveckling. Dock upptäcktes att fast pedagogerna har kunskap om högläsningens betydelse var det till stor del ingen pedagog som planerade för högläsning i verksamheterna och ifall de läste var det utan något speciellt syfte. I studien konstaterades även att alla pedagoger samtalade mer eller mindre kring bokens handling men att pedagogerna inte var förberedda med exempelvis frågor om bokens handling som de kunde diskutera med barnen eller att de arbetade vidare med böckerna genom exempelvis leken eller skapande.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Högläsning
Literacy
Språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/32008 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics