En verktygslåda för nyanlända i bildklassrummet

DSpace Repository

En verktygslåda för nyanlända i bildklassrummet

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title En verktygslåda för nyanlända i bildklassrummet
Author Lidström, Sanna ; Sandberg, Lina
Date 2020
Swedish abstract
Föreliggande studie har gjorts med syfte att, genom kvalitativa intervjuer med lärare på fältet, undersöka de verktyg som finns till hands för att underlätta undervisningen och gynna lärandet för nyanlända elever i bildämnet. Syftet var att skapa en verktygslåda med pedagogiska verktyg och illustrera dessa i form av en poster (bil. 1) och därmed har detta arbete delvis varit gestaltande. Postern ska fungera som en pedagogisk implikation som förslagsvis kan hänga på väggen i personalrummet eller arbetsrummet och påminna lärare om vilka metoder som faktiskt fungerar i undervisningen av nyanlända. Eftersom arbetes fokus är kommunikation via bild, eller semiotisk mediering, så ansåg vi att det lämpade sig att själva anamma denna metod för kommunikation. Resultatet visade på vikten av tydlighet vilket blev namnet på verktygslådan. I verktygslådan finns de pedagogiska verktyg som vi döpt till multimodala medel, bildval, modersmål, klassrummet och muntligt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject artefakter
bild
bildval
klassrum
mediering
modersmål
multimodalitet
muntligt
nyanlända
sociokulturell teori
språkutveckling
verktyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/32185 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics