Digitala verktyg i spåren av en pandemi En kvalitativ undersökning av digitalt lärande i religionskunskapsämnet på gymnasiet

DSpace Repository

Digitala verktyg i spåren av en pandemi En kvalitativ undersökning av digitalt lärande i religionskunskapsämnet på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Digitala verktyg i spåren av en pandemi En kvalitativ undersökning av digitalt lärande i religionskunskapsämnet på gymnasiet
Author Nilsson, Anton ; Cederholm, Emil
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur digitalt lärande och undervisning sker under Covid-19 pandemin i religionskunskapsämnet på gymnasienivå. Vi vill också synliggöra religionslärares uppfattning om hur elevers lärande eventuellt påverkas av det digitala lärande som följt Covid-19 pandemin. För att få svar på frågeställningarna genomförs det en kvalitativ intervjustudie utifrån en hermeneutisk ansats. Intervjuerna skedde utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Empirin som kommit ifrån våra sex intervjuer har tolkats utifrån hermeneutiken som metod. Under rubriken tidigare forskning lyfts forskning om fjärr- och distansundervisning men även om digital undervisning som helhet. Resultatet visar att digitaliserat lärande är problematiskt för elevers lärande eftersom undervisningen saknar dynamisk kommunikation och att lärarna inte kan utföra sin undervisning som de vill och bör. Resultatet visar även att den digitala undervisningen inte skiljer sig särskilt mycket ifrån den fysiska undervisningen. Vilket vi lyfter fram som något problematiskt och eventuellt som ett framtida forskningsämne då lärarna eventuellt inte utnyttjar de digitala verktyg en lärare har tillgång till optimalt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Religion
Corona
Covid-19
Digitalt lärande
Undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/32211 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics