Digitala verktyg i matematikundervisningen

DSpace Repository

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Digitala verktyg i matematikundervisningen
Author Dahlberg, Sandra
Date 2020
English abstract
Much of the research available shows that teachers have a lack of competence for the application of digital tools in mathematics education. Digitalisation in society is constantly evolving, which helps the school's digitalisation to do the same. Previous research therefore expresses that we can no longer discuss whether to apply digital tools in teaching, but instead how it should actually be implemented. The purpose of this empirical study was thus to illustrate how middle school teachers implement digital tools in mathematics education. In connection with the TPACK model, an analysis has been made, in order to make visible the teachers' connection between pedagogy, technology and mathematics. The result shows that it is important for teachers to remember that a digital tool does not carry a pedagogy in itself. Instead, one should consider what pedagogical strategies one uses in connection with the application of digital tools
Swedish abstract
Mycket av den forskning som finns visar att lärare har en bristande kompetens för tillämpning av digitala verktyg i matematikundervisningen. Digitaliseringen i samhället utvecklas ständigt, vilket bidrar till att skolans digitalisering bör göra det samma. Tidigare forskning uttrycker därför att vi inte längre kan diskutera om vi ska tillämpa digitala verktyg i undervisningen, utan istället hur det faktiskt ska implementeras. Syftet med den här empiriska undersökningen blev därmed att belysa hur lärare på mellanstadiet implementerar digitala verktyg i matematikundervisningen. I anknytning till TPACK-modellen har en analys gjorts, för att synliggöra lärares koppling mellan pedagogik, teknik och matematik. Resultatet visar att det är viktigt att lärare tänker på att ett digitalt verktyg inte bär med en pedagogik i sig. Istället bör man fundera över vilka pedagogiska strategier man använder i anknytning till tillämpningen av digitala verktyg
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject eduaction
Handle http://hdl.handle.net/2043/32239 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics