Informatör eller vägledare- vägledarens roll i det enskilda vägledningssamtalet

DSpace Repository

Informatör eller vägledare- vägledarens roll i det enskilda vägledningssamtalet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Informatör eller vägledare- vägledarens roll i det enskilda vägledningssamtalet
Author Karlsson Johansson, Emelie ; Dahlberg, Sandra
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka gymnasievägledares möjligheter att i det enskilda vägledningssamtalet, utifrån rådande förutsättningar, stötta eleven i dess karriärlärande för att uppnå en valkompetens. Studien utgår utifrån följande frågeställningar: vad säger gymnasievägledare om hur de stöttar eleven i dess karriärlärande i det enskilda vägledningssamtalet, vad säger gymnasievägledare om vad eleven får med sig från det enskilda vägledningssamtalet och vad säger gymnasievägledare om deras förutsättningar för att stötta eleven i dess karriärlärande i det enskilda vägledningssamtalet? Kvalitativa intervjuer med sex studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor med samma huvudman har genomförts. Tidigare forskning visar en brist i vägledarnas stöttning i elevens karriärlärande, ofta som en konsekvens av otillräckliga resurser för vägledningssamtal. Det framgår även att eleverna själva upplever studie-och yrkesvägledningen som otillräcklig för att de ska kunna fatta välgrundade val. Den teoretiska grunden baseras på Bill Law’s Career learning theory och Bill Law & A G Watts uppdaterade variant DOTS, samt NICE-modellen: den internationella vägledningsmodell som The Network for innovation in career guidance and counselling in Europe har utarbetat. Studien visar att gymnasievägledarens stöttning av elevens karriärlärandeprocess i det enskilda vägledningssamtalet är bristfällig i stora delar av de kunskapsområden som krävs för att uppnå en valkompetens. I flera av dessa delar avstannar vägledningen i ett informationsgivande stadie. Vägledarnas avsaknad av resurser pekar på att vägledarna har otillräckliga förutsättningar för att stötta eleven i dess karriärlärande i det enskilda vägledningssamtalet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Karriärlärande
Valkompetens
Law
DOTS
NICE
Handle http://hdl.handle.net/2043/32270 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics