Hur kan en svensk organisation arbeta för att motverka digitalt utanförskap?

DSpace Repository

Hur kan en svensk organisation arbeta för att motverka digitalt utanförskap?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lekanovic, Nemanja
dc.contributor.author Zubic, Ilma
dc.date.accessioned 2020-07-01T09:10:09Z
dc.date.available 2020-07-01T09:10:09Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32331
dc.description Allt fler samhällstjänster digitaliseras och människor måste anpassas efter samhällets digitala utveckling. Detta är en fallstudie där syftet är att undersöka hur verksamheten Skånetrafiken arbetar för att motverka digitalt utanförskap, samtidigt ge ökad förståelse för begreppet digitalt utanförskap. Teorin som använts i denna studie hämtades från litteratur inom digitalt utanförskap. Den bygger på forskaren Jan Van Dijks forskning om digitalt utanförskap, där teorin syftar till att förklara de olika nivåerna i digitalt utanförskap. Undersökningen bygger på en kvalitativ intervjustudie där fem intervjuer har utförts med anställda från Skånetrafiken. Utifrån detta har flera faktorer identifierats i Skånetrafikens arbetssätt som främjar digital inkludering. Vidare har ett teoretiskt bidrag utvecklats fram för hur organisationer bör arbeta för att motverka digitalt utanförskap. Det teoretiska bidraget är ett resultat framtaget utifrån det konceptuella ramverket och studien om Skånetrafiken. en_US
dc.description.abstract More and more community services are being digitized and people must adapt to society's digital development. This is a case study in purpose to investigate how Skånetrafiken works to counter digital exclusion, while at the same time trying to increase understanding of the concept digital exclusion. The theory used in this study was derived from literature on digital exclusion. It is based on Jan Van Dijk's research on digital exclusion, where the theory aims to explain the different levels of digital exclusion. The case is based on a qualitative interview study where five interviews have been conducted with employees from Skånetrafiken. Based on this, several factors have been identified in Skånetrafiken's working methods that promote digital inclusion. Furthermore, a theoretical contribution has been developed for how organizations should work to counter digital exclusion. The theoretical contribution is a result derived from the conceptual framework and the study of Skånetrafiken. en_US
dc.format.extent 29 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv_SE
dc.subject Digitalt utanförskap en_US
dc.subject Digital klyfta en_US
dc.subject Skånetrafiken en_US
dc.subject Digital inkludering en_US
dc.subject Digitala tjänster en_US
dc.subject Digital exclusion en_US
dc.subject Digital divide en_US
dc.subject Digital inclusion en_US
dc.subject Digital services en_US
dc.title Hur kan en svensk organisation arbeta för att motverka digitalt utanförskap? en_US
dc.title.alternative En fallstudie utifrån Skånetrafiken en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Orre, Carl Johan
dc.contributor.supervisor Ingman, Sissi
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.program IT and Business, Bachelor's Programme
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics