Bindningsstyrkan mellan 3D-printade polymerer och kallpolymeriserat PMMA beroende på isoleringsmedel.

DSpace Repository

Bindningsstyrkan mellan 3D-printade polymerer och kallpolymeriserat PMMA beroende på isoleringsmedel.

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bindningsstyrkan mellan 3D-printade polymerer och kallpolymeriserat PMMA beroende på isoleringsmedel.
Author Lundin, Emilia ; Egowan, Ritah
Date 2020
English abstract
Objective: This study aimed to investigate bond strength between cold-cured PMMA, Meliodent Rapid Repair® and two 3D-printing materials: NextDent Denture 3D + and CarbonResin DPR 10 depending on the type of separating medium. Material and method: 180 3D-printed cylinders were printed from materials: NextDent Denture 3+ and CarbonResin DPR 10. Each material group was divided into six groups based on five different separating medium: Separating Fluid, Vaselin, Acrylic & Plaster Separator, Korasilon-Paste, Palaferm and a control group. Separating medium was applied on the surfaces (control group excepted). Cold-cured PMMA was mixed into liquid paste, poured into moulds, waxed unto the surfaces and cured. Specimens consisting of 3D-printed cylinders with acrylic cylinders were rinsed and subjected to shear bond strength testing. Results were analysed using one-way ANOVA, Turkey's test and Fisher's Exact Test. Result: The bond strength in different groups varied between 0 to 78 MPa. There was a significant difference between the groups with separating medium: Korasilon, Palaferm, Vaselin and control group. Adhesive failures dominated and control groups had cohesive failures. Conclusion: With the limitations of this study; 3D-printed models must be coated to facilitate separation from acrylics. Coating with Korasilon-Paste excelled but cannot be recommended because the acrylic exhibited dimensional changes. Vaseline and Palaferm showed equivalent bond strength as Korasilon and also better precision on the periphery of the cylinders made of PMMA, therefore they can be recommended as separating medium when using 3D-printed models and cold-cured PMMA.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka bindningsstyrkan mellan kallpolymeriserat PMMA, Meliodent Rapid Repair® och två 3D-printade material: NextDent Denture 3D+ och CarbonResin DPR 10, beroende på val av isoleringsmedel. Material och metod: 90 stycken 3D-printade cylindrar i materialet NextDent Denture 3D+ och 90 stycken 3D-printade cylindrar i materialet CarbonResin DPR 10 framställdes. Följande isoleringsmedel användes: Separating Fluid, Vaselin, Acrylic & Plaster Separator, Korasilon-Paste, Palaferm och en kontrollgrupp, utan isoleringsmedel. Isoleringsmedel applicerades på de 3D-printade cylindrarna (ej kontrollgruppen), kallpolymerisat PMMA blandades till flytande pasta, hälldes på de 3D-printade cylindrarna och polymeriserades i tryckkokare. Provkropparna utsattes för skjuvkraftstest med en universaltestmaskin. Resultaten analyserades med one-way ANOVA, Turkey´s test och Fisher's Exact Test. Signifikansnivån var α= 0,05. Frakturerna klassificerades som adhesiva och kohesiva och fotograferades i mikroskop. Resultat: Bindningsstyrkan för de olika grupperna varierade från 0 till 78 MPa. Det fanns en signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och grupperna med isoleringsmedlen Korasilon, Palaferm och Vaselin. Korasilon visade den lägsta bindningsstyrkan, däremot var PMMA-cylindrarna asymmetriska och det var en odefinierad avgränsning på PMMA-cylindrarnas periferi. Slutsats: Med reservation för begränsningarna inom föreliggande studie kan följande slutsatser dras: 3D-printade modeller måste isoleras, annars kommer akrylen inte att släppa. Val av isoleringsmedel påverkar bindningen mellan 3D-printade material och kallpolymeriserat PMMA. Isolering med Korasilon-Paste ger bäst isolering men de kallpolymeriserade PMMA-cylindrarna uppvisar precisionsbrister. Vaselin och Palaferm visade likvärdig bindningsstyrka som Korasilon och dessutom bättre precision i PMMA-cylindrarnas periferi, därför kan de rekommenderas som isoleringsmedel vid användning av 3D-printade modeller och kallakryl.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject bindning
bindningsstyrka
isoleringsmedel
PMMA
3D-printning
Handle http://hdl.handle.net/2043/32343 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics