The impact of age when learning English as a second language in the early school years

DSpace Repository

The impact of age when learning English as a second language in the early school years

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The impact of age when learning English as a second language in the early school years
Author Linder, Mikaela ; Sjögren, Sofie
Date 2020
English abstract
Abstract This study investigates if early age is considered to be the factor on how to successfully developing an L2. According to Muñoz (2008), she claims that L2 development primarily depends on the child's biological maturation process, brain development, speech ability, and hearing. Learning the L2 is also greatly influenced by how often pupils come into contact and are allowed to use the L2 language. Based on this, Muñoz (2008) means that it is not the age that determines how well an individual learns an L2, but it is the aforementioned factors that play a role in concerning age. Thus, we found this to be a very interesting and extremely debated area to explore. Our findings show that more research needs to be done to answer the question if an early age is considered to be the factor in how to successfully develop an L2. Andersson (2017) states that adults learn an L2 faster than a child, but children will eventually become superior L2 users. Some of the findings in our research show that the best time of learning an L2 is before the age of 17.4 (Hartshorne, Tenenbaum & Pinker, 2018). Some states it’s between the years of 7-13 and some of the researchers’ claims that pinpointing a result to this area of research is most likely to be impossible, because as long as you have not seen a young pupil’s development side by side with an adult person's, and not followed it by protocol, you cannot draw any conclusion to this question (Muñoz, 2008). Additional to this, the research we have found has shown that it is not impossible to learn an L2 as an adult fluently, although some say it requires a lot more effort, some states that it even could harm the learning outcomes. McLaughlin (2012) claims that trying to learn a second language as an adult could harm the learning outcome since adults have a superior cognitive function (McLaughlin, 2012).
Swedish abstract
Denna studie undersöker om tidig ålder anses vara den framgångsrika faktorn för hur man lyckas utveckla ett andraspråk. Enligt Muñoz (2008) hävdar hon att andraspråksutveckling främst beror på barnets biologiska mognadsprocess, hjärnutveckling, talförmåga och hörsel. Att lära sig ett andraspråk påverkas också starkt av hur ofta elever kommer i kontakt och får använda andraspråket. Baserat på detta betyder Muñoz (2008) att det inte är åldern som avgör hur väl en individ lär sig ett andraspråk, men det är de nämnda faktorerna som spelar en roll för åldern. Därför tyckte vi att detta var ett mycket intressant och extremt diskuterat område att utforska. Våra resultat visar att mer forskning behöver göras för att besvara frågan om en tidig ålder anses vara faktorn för hur man lyckas utveckla ett andraspråk. Andersson (2017) säger att vuxna lär sig ett andraspråk snabbare än ett barn, men barn kommer så småningom att bli överlägsna andraspråks användare. Några av resultaten i vår forskning visar att den bästa tiden att lära sig ett andraspråk är före 17.4 (Hartshorne, Tenenbaum & Pinker, 2018). Vissa säger att det är mellan åldern 7-13 och vissa av forskarnas påståenden att det är troligt att det är omöjligt att fastställa ett resultat till detta forskningsområde, för så länge du inte har sett en ung elevs utveckling sida vid sida med en vuxna personer, och inte följt av protokoll, kan du inte dra någon slutsats till denna fråga (Muñoz, 2008). Utöver detta har den forskning vi har funnit visat att det inte är omöjligt att lära sig ett andraspråk flytande som vuxen, även om vissa säger att det kräver mycket mer ansträngning. Andra säger att det till och med kan skada inlärningsresultaten. McLaughlin (2012) hävdar att försök att lära sig ett andra språk som vuxen kan skada inlärningsresultatet eftersom vuxna har en överlägsen kognitiv funktion (McLaughlin, 2012).
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language eng (iso)
Subject Acquisition, L1, L2, Second Language, Learning Outcomes, Language Development, Language Learning, Evidence.
Handle http://hdl.handle.net/2043/32379 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics