Viktigt på riktigt, hela dagen

DSpace Repository

Viktigt på riktigt, hela dagen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Viktigt på riktigt, hela dagen
Author Malmborg Nordgren, Camilla
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att undersöka barns inflytande och delaktighet vid en fri skapandesituation i ateljé och hur barn och pedagoger förhåller sig till varandra. Resultatet visar att pedagogerna har svårt att dela upp begreppen inflytande och delaktighet och använder dem synonymt. Pedagogerna är medvetna om att makt utövas men omedvetna om maktens olika nyanser. Studiens resultat visar på at det finns begränsningar i barns reella inflytande och delaktighet i den fria skapandesituationen där pedagogernas förhållningssätt speglar olika nyanser av maktutövningar.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject makt
inflytande
delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/32415 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics