Vem får sista ordet? En mixed method-studie om specialpedagogens uppdrag och roll

DSpace Repository

Vem får sista ordet? En mixed method-studie om specialpedagogens uppdrag och roll

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Knast, Maj
dc.date.accessioned 2020-07-07T06:03:04Z
dc.date.available 2020-07-07T06:03:04Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32458
dc.description Syftet med den här litteratur- och enkätstudien är att söka efter svar på varför specialpedagoger ofta får arbetsuppgifter som inte överensstämmer med examensordningen och delar av den specialpedagogiska utbildningen. För att nå syftet har följande frågeställningar formulerats:  Vilka faktorer kan ha orsakat förvirringen kring specialpedagogens roll?  Vilka lösningar kan vara tänkbara för att få bukt med förbistringen kring vad en specialpedagog ska och bör göra? Metoden är en mixed method med både kvantitativ och kvalitativ ansats. En litteraturstudie som undersökte åtta artiklar genomfördes, samt en enkätundersökning med specialpedagoger, speciallärare, och rektor på en och samma skola. Teorin som använts för att förklara specialpedagogens yrkesroll i utveckling är Tomas Brantes professionsteori. Resultatet som blir mest synligt i litteraturundersökningen är att en majoritet av all skolpersonal verkar tycka att det varken finns en skillnad på specialpedagoger och speciallärare eller att det är nödvändigt med en sådan skillnad. Flera specialpedagoger upplevde att de begränsades av okunskapen kring deras yrkesroll. Väldigt få specialpedagoger är involverade i arbetet med skolutveckling i tillräcklig grad för att uppfylla examensordningen. Svaren från enkätundersökningen var annorlunda än litteraturstudien. Respondenterna i enkätundersökningen tyckte att deras uppdrag och roll anpassades efter deras kompetens, och var även villiga att ha undervisning. Rektorns svar var snarlika. Professionsteorin visar att specialpedagogyrket har drag av både semiprofession och preprofession, med en tendens åt semiprofession. Slutsatsen är att specialpedagogens roll tycks vara beroende av behov och förväntningar från kollegor och ledning. Den syn på specialpedagoger som många bland skolans personal fortfarande har är föråldrad, baserad på examensordningar och uppdragsbeskrivningar som är 25 år gamla. Därför har specialpedagogen fortfarande svårt att få arbeta mer med skolutveckling än direkt undervisning. en_US
dc.format.extent 49 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject specialpedagog en_US
dc.subject professionsteori en_US
dc.subject yrkesroll en_US
dc.subject examensordningen en_US
dc.subject förväntningar en_US
dc.subject attityder en_US
dc.title Vem får sista ordet? En mixed method-studie om specialpedagogens uppdrag och roll en_US
dc.title.alternative Who gets the last word? A mixed method study about the mission and role of a SENCO en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Jedemark, Marie
dc.contributor.supervisor Erlandsson, Magnus
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics