Skarpa Projekt i Gymnasieskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Petersson, Andreas
dc.date.accessioned 2020-07-10T06:24:02Z
dc.date.available 2020-07-10T06:24:02Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32471
dc.description Syftet med denna studie är att få en inblick i gymnasieelevers upplevelser av att arbeta med ett skarpt filmprojekt (definieras i 1.3). Aktuell forskning belyser mestadels de positiva effekterna av entreprenöriellt lärande likt skarpa projekt. Denna studie fokuserar på elevers uppfattningar av projekt där skola och arbetsliv samarbetar. Genom att intervjua elever och sedan analysera de kvalitativa intervjuerna utifrån en fenomenografisk analysmodell tolkas de upplevelser eleverna ger uttryck för. Resultatet av studien visar att många elever känner en större delaktighet och är beredda att göra en större arbetsinsats vid skarpa projekt med en extern aktör. Några elever uttrycker att de kände sig begränsade i sin kreativa frihet och upplevde inte det skarpa projektet som lika lustfyllt. Elevernas fokus i filmprojektet låg i huvudsak på slutresultatets kvalitet. Vid arbete med skarpa projekt framkommer det i min studie att eleverna är mer fokuserade på slutresultatet än på själva processen. Eleverna ger uttryck för att vikten av att gruppen levererar ett bra slutresultat är vid skarpa projekt högre än vid traditionella projekt av samma typ. en_US
dc.format.extent 33 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Delaktighet en_US
dc.subject Entreprenöriellt lärande en_US
dc.subject Fenomenografi en_US
dc.subject Filmprojekt en_US
dc.subject Gruppsamarbete en_US
dc.subject Kreativ frihet en_US
dc.subject Kvalitativ metod en_US
dc.subject Meningsfullhet en_US
dc.subject Prestation en_US
dc.subject Skarpa projekt en_US
dc.subject Uppfattningar en_US
dc.title Skarpa Projekt i Gymnasieskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Jonasson, Camilla
dc.contributor.supervisor Wangen, Bjørn
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics