Historieundervisning ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Historieundervisning ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historieundervisning ur ett genusperspektiv
Author Dedic, Amir ; Kelmeni, Bardhosh
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt är att få en större förståelse för hur ämnet historia kan undervisas med genusmedvetenhet så att verksamheten kan präglas av ett inkluderande sätt. I arbetet har vi utgått från relevant forskning för att bäst kunna besvara vår frågeställning. För att kunna besvara vår frågeställning: Hur undervisas historieämnet med en genusmedvetenhet? har vi granskat olika vetenskapliga texter. Med hjälp av olika databaser har vi hittat relevant forskning för att kunna besvara vår frågeställning. Till vår hjälp har vi använt oss av relevanta och ämnesrelaterade sökord för att hitta källor som hjälper oss att besvara vår frågeställning. Resultatet visade att flickor och pojkar upplever ämnet historia olika och att flickor visar större intresse för ämnet, dock är detta endast forskning baserad på skolans mellanår. Elevernas delaktighet på lektionerna och i verksamheten ökar då det arbetas på ett inkluderande sätt och då elevernas förutsättningar och behov tas hänsyn till. Vårt resultat visar även att en ökad förståelse för genusmedvetenhet kan tillämpas för att arbeta mot ett inkluderande klassrum.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject genusmedvetenhet
historieundervisning
inkluderande klassrum
Handle http://hdl.handle.net/2043/32576 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics