Är det verkligen jag som bestämmer över mitt gymnasieval?

DSpace Repository

Är det verkligen jag som bestämmer över mitt gymnasieval?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Är det verkligen jag som bestämmer över mitt gymnasieval?
Author Sijaric, Samir
Date 2020
Swedish abstract
Det här är en semi-strukturerad intervjustudie med 6 elever som går i nionde klass på en skola som tillhör stadsdelen Öster i Malmö stad. Syftet med studien är att få en ökad förståelse på vad det är för faktorer som påverkar eleverna inför gymnasievalet och vad elevernas föräldrar har för påverkan på elevernas gymnasieval. Målet är att se hur eleverna uttrycker sig och försöka förstå vad det är som påverkar dom. Då kan man se hur resultaten ser ut och samtidigt se vad man borde satsa på i framtida forskning. På det sättet hoppas man att man utvecklar studie- och yrkesvägledningen ännu mer och gör det effektivt i arbetet och framtida elevers gymnasieval. Arbetets frågeställningar är följande: • Vilka faktorer påverkar eleverna i årkurs 9 inför gymnasievalet? • På vilket sätt påverkas eleverna i årskurs 9 utav sina föräldrar inför gymnasievalet? I analysen används en teori och en modell med flera olika centrala begrepp. Teorin är Hodkinsons och Sparks Careership med begrepp som handlingshorisont, brytpunkter, fält… Sedan har vi Patton och McMahons STF-modell. STF-modellen innehåller 2 olika system som tar hänsyn till individen och hens påverkan. Den ena är individens karakteristiska drag och den andra är individens kontext och omgivning som påverkar karriärutvecklingen. Resultaten visar att det finns flera olika faktorer som sätter prägel och påverkar elevernas gymnasieval, bland annat: Vänner, rykten på skolan, trivsel, skolans avstånd och så vidare. En del intervjupersoner nämnde liknande faktorer, andra inte, men majoriteten nämnde att det som påverkar mest är föräldrarna. Undran över vad man ska bli i framtiden och hopp om att göra föräldrarna stolta med sina val har jag en intressant studie här…
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Gymnasieval
Föräldrar
Careership
Påverkan
Brytpunkt
Handle http://hdl.handle.net/2043/32584 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics