Tvingad implementering av digital undervisning

DSpace Repository

Tvingad implementering av digital undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tvingad implementering av digital undervisning
Author Malmgren, Rickard ; Malmgren, Fredrik
Date 2020
English abstract
Abstract How is learning affected by a forced implementation of digital education? This study is about examining how the conditions for achieving high quality in teaching are affected by a forced implementation of digital teaching, from the perspective of students and teachers. The purpose of this study is to investigate the situation of a forced implementation at Malmö University. By using interviews as a method, we will find out how such a situation is experienced by compiling teachers and students opinions. The interviewers have stated that the contact between the teacher and the students is an important part of teaching that can be affected in different ways. Among other things, this can lead to a decrease in motivation and commitment. Examinations and a lot of stress in the daily work can lead to not having the time to adapt the normal teaching to the digital, which can lead to students not understanding. This does not mean that it is not possible to have a digital education at Malmö University, but only that you need time to prepare and adapt the education to the systems and platforms that exist. Keywords: Zoom, Canvas, digital teaching
Swedish abstract
Abstrakt Hur påverkas inlärningen av en tvingad implementering av digital utbildning? Studien handlar om att undersöka hur förutsättningar påverkas för att uppnå hög kvalitet i undervisningen av en tvingad implementation av digital undervisning ur studenternas och lärarnas synvinkel. Syftet med denna studie är att undersöka situationen vid en tvingad implementering på Malmö universitet. Med hjälp av intervju som metod ska vi ta reda på hur en sådan situation upplevs genom att sammanställa lärare och studenters åsikter. Intervjuerna har tagit fram att kontakten mellan lärare och studenterna är en viktig del i undervisningen som kan påverkas på olika sätt. Bland annat kan detta leda till att motivationen och engagemanget försämras. Examinerande moment och mycket stress i arbetet leder till att man inte hinner anpassa undervisningen till det digitala, vilket kan leda till att studenter inte förstår. Detta betyder dock inte att det inte går att ha en digital undervisning på Malmö Universitet utan bara att man behöver tid för att förbereda och anpassa utbildningen till de system och plattformar som finns. Nyckelord: Zoom, Canvas, digital undervisning
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Zoom
Canvas
Digital teaching
Informatics
Forced implementation
Digital undervisning
Informatik
Tvingad implementering
Handle http://hdl.handle.net/2043/32586 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics