Barns brev till Jultomten, Läsglädje, engagemang och literacyutveckling

DSpace Repository

Barns brev till Jultomten, Läsglädje, engagemang och literacyutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Barns brev till Jultomten, Läsglädje, engagemang och literacyutveckling
Author Ivakko, Sirkka
Date 2020
English abstract
Abstract This paper is a qualitative study of children´s letters to the editor of Jultomten, during a period of three years at the turn of the century 1900. The letters are analyzed with the aim of increasing the understanding of how children identify with the characters in texts and illustrations, and how their appreciation and involvement enhances their literacy development. The result indicates that children´s reception of the illustrated journal concerns the areas and subjects that are connected to their own experiences. Involvement, empathy and the social context are constructed through the children´s own experiences and living conditions. Finally, it is argued that the findings can be transferred and be valid in expanding children´s literacy development today. Keywords: children´s letters, involvement, illustrations, literacy development, the social context
Swedish abstract
I arbetet analyseras en samling barnbrev som skrevs till tidningen Jultomten under några år vid sekelskiftet 1900. Dessa brev har undersökts med avseende på barnens tex- och bildreception. Studien har en kvalitativ ansats och syftar till att förstå vilka identifikationsytor som uppstår vid läsningen och i själva responsen, samt, vidare, hur dessa handlingar stimulerar barnens läsupplevelse och literacyutveckling. Resultatet visar bland annat att barnens reception av text och bild berör de sammanhang och företeelser som är förknippade med barnens egen erfarenhetsvärld. Engagemang, inlevelse och social kontext byggs upp av barnets erfarenheter, personliga associationer och konkreta upplevelser. Slutligen hävdas det också att det är rimligt att anta att dessa rön kan överföras och vara giltiga även i en samtidskontext. Nyckelord: barnbrev, bild, engagemang, fritidens läsning, inlevelse, literacyutveckling, perspektivering, social kontext
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject children´s letters, involvement, illustrations, literacy development, the social context
Handle http://hdl.handle.net/2043/32609 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics