Läsning bara en fritidssysselsättning? En undersökning av högstadieelevers läsvanor och attityder till skönlitteratur

DSpace Repository

Läsning bara en fritidssysselsättning? En undersökning av högstadieelevers läsvanor och attityder till skönlitteratur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsning bara en fritidssysselsättning? En undersökning av högstadieelevers läsvanor och attityder till skönlitteratur
Author Barnholdt, Emma
Date 2020
English abstract
Teachers constantly face challenges in all their forms, as teachers in the Swedish subject is a challenge to motivate students to read fiction. Over the years, I have become aware that today's young people are reading to an ever lesser extent and they seem to have lost the motivation to read fiction. This downward trend is something I want to be a part of reversing, but in order to be able to change something, you have to understand what it really looks like in the classroom, among the students and how the students themselves perceive this. That is why I have chosen to examine high school students' reading habits, attitudes and how they work with fiction. I have used both questionnaires and focus groups to arrive at my result which shows that it takes a lot of the teacher for the students to find reading fiction meaningful.
Swedish abstract
Lärare möter ständigt utmaningar i alla dess former, som lärare i svenskämnet är en utmaning att motivera elever till att läsa skönlitteratur. Jag har genom årens gång blivit uppmärksam på att dagens ungdomar läser i allt mindre utsträckning och de tycks ha tappat motivationen till läsning av skönlitteratur. Denna nedåtgående trend är något jag vill vara en del av att vända, men för att kunna förändra något måste man förstå hur det verkligen ser ut i klassrummet, bland eleverna och hur eleverna själva uppfattar detta. Därför har jag valt att undersöka just högstadieelevers läsvanor, attityder och hur de arbetar med skönlitteratur. Jag har använt mig av både enkäter och fokusgrupper för att komma fram till mitt resultat som visar att det kräver mycket av läraren för att eleverna ska finna läsning av skönlitteratur meningsfull.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject funktionaliserad undervisning
högstadieelevers läsvanor
motivation
skönlitteratur
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/32611 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics