Lekresponsiv undervisning - En intervjustudie om relationen mellan lek, undervisning och lärande i förskolan

DSpace Repository

Lekresponsiv undervisning - En intervjustudie om relationen mellan lek, undervisning och lärande i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lekresponsiv undervisning - En intervjustudie om relationen mellan lek, undervisning och lärande i förskolan
Author Jamila, Tarin ; Nasir, Shazia
Date 2020
Swedish abstract
Abstract Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar med lek och undervisning och kombination av båda på ett responsivt sätt. Detta är yrkesrelevant eftersom att undervisning finns med i läroplanen (Lpfö18, 2018), och därmed vill vi tydliggöra hur pedagogerna genomför sin undervisning på ett responsivt sätt. Undersökningen utgick från en innehållsanalys metod där sex pedagoger intervjuades om hur de uttrycker sig och resonerar kring kombinationen av lek, lärande och undervisning, det som i texten benämns lekresponsiv undervisning. Vi har använt oss av John Deweys teori om direkt och indirekt undervisning samt de begrepp som relateras till de intervjuade pedagogernas förhållningssätt i genomförande av lekresponsiv undervisning. I vår studie vi har använt oss av de centrala begreppen barninitierad lek (“openended play”), vuxenguidad lek (“modelled-play”) och målinriktad lek (“purposefully-framed play”) för att analysera förskollärares genomförande av undervisning utifrån ett lekresponsivt undervisningsperspektiv. I studien visade det sig att några begrepp är av stor vikt för att genomföra undervisning. Detta är barns initiativ och intresse för vad som undervisas, vuxnas vägledning och stöttning för att leken kan utvecklas vidare och vuxnas närvarande på ett aktivt eller passivt sätt för att se barnen, vara lyhörda för barns åsikter, tolkning och tankesätt. Resultaten visar att lek, lärande och undervisning kan genomföras i form av direkt och indirekt undervisning. Detta kan genomföras genom barninitiatierad lek, vuxenguidad lek och målinriktad lek.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
barninitiativ
Direkt och indirekt undervisning
Lek
Lärande
undervisning
Lekresponsiv undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/32620 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics