Ska jag ta portföljen med mig? En visuell analys av budskapet i Roy Anderssons reklamfilm "Flygplanet"

DSpace Repository

Ska jag ta portföljen med mig? En visuell analys av budskapet i Roy Anderssons reklamfilm "Flygplanet"

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ska jag ta portföljen med mig? En visuell analys av budskapet i Roy Anderssons reklamfilm "Flygplanet"
Author Esbjörnsson, Viktor
Date 2020
English abstract
The purpose of this study has been to investigate the different ways Roy Andersson uses tableau, film narrative and form to convey the message in the TV-commercial Flygplanet. This is done through the thesis questions ”How does Roy Andersson use tableau, narrative and form to visualize the message ”Now everyone can get parachute agreements” in the TV-commercial Flygplanet?”, and ”How does the historical and social context of that time affect the understanding of the commercial Flygplanet?”. The material has been analyzed through a narrative analysis, visual analysis, and a film analysis. The study showed that Roy Andersson used repetition of events in the narrative, contrast as a formal function, as well as tableau staging to shine a light on differences between different social groups in society, and how they are treated. By placing both Roy Andersson and the film in their historical context, it also made possible to analyze the commercial from a social and economic standpoint. Through this analysis i came to the conclusion that Roy Andersson, through the film, also criticizes the decline of swedish social values, which makes it clear that not just one message is conveyed in Flygplanet.
Swedish abstract
Meningen med arbetet har varit att undersöka hur Roy Andersson använder sig av tablå, narrativ och form för att förmedla budskapet i reklamfilmen Flygplanet. Detta har undersökts genom frågeställningarna: ”Hur använder Roy Andersson sig av tablå, narrativ och form för att visualisera budskapet ”Nu kan alla teckna fallskärmsavtal” i reklamfilmen Flygplanet?” och ”Hur kan den då rådande historiska och sociala kontexten påverka förståelsen av reklamfilmen Flygplanet?”. Materialet har analyserats genom en narrativ analys, visuell analys, samt en filmanalys. Studien resulterade i slutsatsen att Roy Andersson använt sig av repetition av händelser i narrativet, kontraster som en formmässig funktion, samt tablå för att visa skillnader mellan sociala grupper i samhället och hur de behandlas. Genom att sätta både Roy Andersson och reklamfilmen i sin historiska kontext har det även möjliggjort att tolka filmen ur ett socialt och ekonomiskt sammanhang. Detta ledde till slutsatsen att Roy Andersson, i filmen, även kritiserar nedmonteringen av den svenska sociala välfärden, vilket gör att man kan konstatera att inte bara ett budskap förmedlas i Flygplanet.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Visuell analys
Tablå
Film
Form
Narrativ
Roy Andersson
Reklam
Handle http://hdl.handle.net/2043/32640 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics