Användarens uppfattning om personlig integritet på sociala medier En kvantitativ studie om personlig integritet på Instagram

DSpace Repository

Användarens uppfattning om personlig integritet på sociala medier En kvantitativ studie om personlig integritet på Instagram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Användarens uppfattning om personlig integritet på sociala medier En kvantitativ studie om personlig integritet på Instagram
Author Strid, Hannah ; Elshani, Granit
Date 2020
English abstract
This study will highlight the importance of personal privacy on social media. The main focus will be to create an understanding if users of instagram are comfortable with sharing their personal information or not. The guidelines for this study will be theories about personal integrity, internet trust, individualized marketing, GDPR and communication privacy management. The data is collected by a quantitative survey in form of a poll and the focus of the survey is to explain how users of instagram reasons about their personal integrity. The data is later analyzed in SPSS to see the correlation between different variables. Further on will the study combine quantitative data with previous research and theories to create a wider understanding for why users feel as they do. The conclusion of this study is that the users of instagram are comfortable with sharing their personal information and do not feel concern about how their personal data is handled. There are many reasons for this output where trust, laws like GDPR and individualized marketing has a major impact. The result and conclusion of this study will hopefully contribute to a deeper understanding about the problem that occur.
Swedish abstract
Denna studie kommer att lyfta fram aspekten personlig integritet på sociala medier. Huvudfokuset kommer att vara på att skapa en förståelse för huruvida användare på instagram är bekväma med att dela med sig av personlig information. Riktlinjerna för studien kommer att vara teorier om personlig integritet, förtroende, individanpassad marknadsföring, GDPR och kommunikationshantering. Datainsamlingen är gjort via en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning och fokuset med undersökningen är att förklara hur användare av instagram resonerar kring deras personliga integritet. Den data som är insamlad är sedan sammanställd och analyserad via SPSS för att kunna se korrelationen mellan olika variabler. Vidare ska studien kombinera kvantitativ data med tidigare forskning och teorier för att bidra med djupare förståelse för användarnas resonemang. Studiens slutsats är att användare av instagram är bekväma med att dela med sig av personlig information och att de inte känner oro över hur den sociala plattformens hanterar deras personliga data. Anledningen till slutsatsen är många där faktorer såsom förtroende, GDPR och individanpassad marknadsföring har en stor betydelse. Resultatet och slutsatsen kommer förhoppningsvis bidra med djupare förståelse kring personlig integritet på sociala medier.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject personlig integritet
sociala medier
individanpassad marknadsföring
GDPR
Instagram
förtroende
Handle http://hdl.handle.net/2043/32652 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics