Prototypen och Tubkikaren

DSpace Repository

Prototypen och Tubkikaren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Prototypen och Tubkikaren
Author Musa, Enes
Date 2020
English abstract
The study explores a possibility of how product designers can work with the method prototype, and thus make a contribution to the request for more knowledge about the prototype as a tool or method within the design field. Based on a hypothesis around the application of external theories in the developement and use of prototypes, the study explores this possibility through the theme of enthomophagy which is the practice of eating insects. The overall methodology of the study is qualitative, the pilot study conducts desktop research, an interview and a study visit. The following design work consists of two designexperiments, the first one as a public intervention paired with an observation and the second as a digital probe. The designexperiments were conducted iteratively and the data collected from the these is analyzed thematically. Finally, the insights collected from the designexperiments are gathered and analyzed against the main question, which is how can designers understanding of prototypes be broadened through design work based in provocation? The study resulted in a work modell for product designers that work with design processes within the area of critical and speculative design. The work model is called the Spotting Scope, and is inspired by its namesake. It helps design practitioners to define the starting point and intention behind the choice and developement of prototypes in design processes. This model carries the potential to alliviate the design process and development of prototypes on a individual level. It also carries the potential for creating a base for further exploration of prototypes and design methodology.
Swedish abstract
Studien utforskar ett arbetsperspektiv för produktdesigners i användningen av prototyper, och bidrar därmed till efterfrågan av mer kunskap kring prototypen som verktyg eller metod inom designområdet. Baserat på en hypotes kring appliceringen av externa teorier i utvecklingen och användningen av prototyper, utforskar studien detta genom temat entomofagi som är praktiken av att äta insekter. Studiens övergripande metodik är av kvalitativ karaktär, förstudien använder sig av desktop research, en intervju och ett studiebesök. Det efterföljande designarbetet består av två designexperiment, det första som en intervention tillsammans med en observation och det andra som en digital probe. Designexperimenten utfördes iterativt och den insamlade datan analyserades tematiskt. Insikter från dessa experiment sammanställdes och analyserades mot huvudfrågan, som lyder hur kan produktdesignerns förståelse om prototypen breddas genom ett prototyparbete grundat i provokation? Studien resulterade i en arbetsmodell för produktdesigners som arbetar med designprocesser inom området kritisk och spekulativ design. Arbetsmodellen kallas Tubkikaren, den hjälper designpraktiker att definiera utgångspunkten och avsikten bakom valet och utvecklingen av prototyper i designprocesser. Modellen bär potentialen att underlätta designprocessen och utvecklingen av prototyper på en individuell nivå, samt utgör en möjlig grund för vidare utforskning av prototyper och designmetodik.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject prototype
provocation
critical design
design experiment
entomophagy
Handle http://hdl.handle.net/2043/32662 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics