Prototypen och Tubkikaren

DSpace Repository

Prototypen och Tubkikaren

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Musa, Enes
dc.date.accessioned 2020-09-14T12:16:27Z
dc.date.available 2020-09-14T12:16:27Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32662
dc.description Studien utforskar ett arbetsperspektiv för produktdesigners i användningen av prototyper, och bidrar därmed till efterfrågan av mer kunskap kring prototypen som verktyg eller metod inom designområdet. Baserat på en hypotes kring appliceringen av externa teorier i utvecklingen och användningen av prototyper, utforskar studien detta genom temat entomofagi som är praktiken av att äta insekter. Studiens övergripande metodik är av kvalitativ karaktär, förstudien använder sig av desktop research, en intervju och ett studiebesök. Det efterföljande designarbetet består av två designexperiment, det första som en intervention tillsammans med en observation och det andra som en digital probe. Designexperimenten utfördes iterativt och den insamlade datan analyserades tematiskt. Insikter från dessa experiment sammanställdes och analyserades mot huvudfrågan, som lyder hur kan produktdesignerns förståelse om prototypen breddas genom ett prototyparbete grundat i provokation? Studien resulterade i en arbetsmodell för produktdesigners som arbetar med designprocesser inom området kritisk och spekulativ design. Arbetsmodellen kallas Tubkikaren, den hjälper designpraktiker att definiera utgångspunkten och avsikten bakom valet och utvecklingen av prototyper i designprocesser. Modellen bär potentialen att underlätta designprocessen och utvecklingen av prototyper på en individuell nivå, samt utgör en möjlig grund för vidare utforskning av prototyper och designmetodik. en_US
dc.description.abstract The study explores a possibility of how product designers can work with the method prototype, and thus make a contribution to the request for more knowledge about the prototype as a tool or method within the design field. Based on a hypothesis around the application of external theories in the developement and use of prototypes, the study explores this possibility through the theme of enthomophagy which is the practice of eating insects. The overall methodology of the study is qualitative, the pilot study conducts desktop research, an interview and a study visit. The following design work consists of two designexperiments, the first one as a public intervention paired with an observation and the second as a digital probe. The designexperiments were conducted iteratively and the data collected from the these is analyzed thematically. Finally, the insights collected from the designexperiments are gathered and analyzed against the main question, which is how can designers understanding of prototypes be broadened through design work based in provocation? The study resulted in a work modell for product designers that work with design processes within the area of critical and speculative design. The work model is called the Spotting Scope, and is inspired by its namesake. It helps design practitioners to define the starting point and intention behind the choice and developement of prototypes in design processes. This model carries the potential to alliviate the design process and development of prototypes on a individual level. It also carries the potential for creating a base for further exploration of prototypes and design methodology. en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject prototype en_US
dc.subject provocation en_US
dc.subject critical design en_US
dc.subject design experiment en_US
dc.subject entomophagy en_US
dc.title Prototypen och Tubkikaren en_US
dc.title.alternative The Prototype and The Spotting Scope en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok FineArt en_US
dc.contributor.examiner Emilsson, Anders
dc.contributor.supervisor Olander, Elin
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 K3
mahlocal.xprt.program Produktdesign
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics