Kan man genom design öka förståelsen för självförsörjning – och kan design användas som redskap för att skapa en gemensam kunskapsbas

DSpace Repository

Kan man genom design öka förståelsen för självförsörjning – och kan design användas som redskap för att skapa en gemensam kunskapsbas

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kan man genom design öka förståelsen för självförsörjning – och kan design användas som redskap för att skapa en gemensam kunskapsbas
Author Boutis, Alexander
Date 2020
English abstract
We’re living over and using to much of our resources, and self sufficiency is in my belief one of the solutions to the problem. I this project i will research how one can through design increase the knowledge and common understanding of what self sufficiency is. By using co-design methodology a close co-work will be held with participants of the study. These will together explore the term self sufficiency and the problems that occur when using the term through different design methods. Interviews, inquiries, probes and workshops will be used in the study to complement and build a complete overview of what needs, wishes and functions the users need to exerpence to maintian an intrested and understanding of what self sufficiency is. At the end a toolkit is built to help designers work with productdesign related self sufficiency. This is meant to help introduce a common knowledge ground for what the subject entails.
Swedish abstract
Vi lever över våra tillgångar och självförsörjning tror jag är en av lösningarna på problemet. I denna studie kommer det undersökas hur man via design kan öka förståelsen för begreppet självförsörjning. Genom att bruka co-design metodik utförs ett nära samarbete med deltagarna i studien. Dessa är tillsammans med och utforskar begreppet självförsörjning och problematiken kring begreppet via deltagande i olika moment. Intervjuer, enkäter, probes och workshops tillämpas i studien för att bygga en komplett bild av behov, önskningar och nödvändiga krav för att intresse och förståelse för självförsörjning ska skapas. Till slut byggs ett toolkit att förhålla sig till när man arbetar med design för självförsörjning och hållbar utveckling. Detta ska hjälpa till att introducera en gemenskap förståelse och kunskapsbas för vad självförsörjning är.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject self sufficient
self sufficiency
Självförsörjning
Vanebildning
Hållbar utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/32667 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics