Digital teknik i elevers språkutveckling

DSpace Repository

Digital teknik i elevers språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Digital teknik i elevers språkutveckling
Author Nielsen, Josefin ; Samuelsson, Josefine
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att beskriva vad det samlade kunskapsområdet säger om hur digital teknik används som ett språkutvecklande hjälpmedel. Genom en systematisk litteratursökning valde vi ut de artiklar som vi ansåg vara relevanta för vår frågeställning. I texten presenterar vi de valda artiklarnas syfte och resultat med fokus på hur de utfört studien och sedan har vi delat in relevant fakta i tre underrubriker. Vi drar sedan slutsatser utifrån vår frågeställning och rent generellt gynnas elever i sin läs- och skrivutveckling genom användningen av digital teknik i klassrummet. I ett avslutande kapitel beskriver vi vår synpunkt på framtida forskning inom området. Utgångspunkten för den framtida forskningen skulle kunna vara i att undersöka hur digitala verktyg används i svenskämnet, för att få en uppfattning om hur området vi kommer att vara verksamma inom ser ut.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/32678 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics