Bildämnet i skuggan av bildlärarens undervisningspraxis

DSpace Repository

Bildämnet i skuggan av bildlärarens undervisningspraxis

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bildämnet i skuggan av bildlärarens undervisningspraxis
Author Ileebe, Ishtar
Date 2020
Swedish abstract
Studiens syfte var att ta reda på bildlärarens uppfattning om sitt ämne och vad detta kan innebära för lärarens undervisningspraktik. Underlag för studien har samlats genom en strukturerad kvalitativ intervju som genomfördes med hjälp av digitala medier. Studien visar att de flesta bildlärare som medverkat i studien anser att bildämnet är ett viktigt ämne, eftersom det utvecklar ett antal förmågor hos eleverna som bland annat den kreativa förmågan, fantasi och deras kritiska förmåga. Lärarnas argument för ämnets relevans har visat att det fortfarande råder äldre uppfattningar bland lärarna. Dessa traditioner visar sig också tydligt i lärarnas undervisning. Majoriteten av dem har angett att deras undervisning domineras av bildframställning genom analog teknik och att det råder motstånd gentemot digitala medier framför allt på grund av brist på kunskaper om hantering av moderna tekniker, men även den begränsade tillgången till digitala medier vissa har talat om. De flesta har också angett att de anser att bildkommunikation är den viktigaste aspekten av bildämnet men har visat olika tolkningar av dess innebörd. Detta visar sig då en del av de uppgifter som eleverna får arbeta med mer är övningsuppgifter än uppgifter som lyfter fram den kommunikativa funktionen. Lärarna har också lyft fram ett antal faktorer som de anser påverkar bildundervisningen negativt, som t. ex stora undervisningsgrupper och korta lektioner. Föreliggande studie har ett begränsat informationsunderlag, därför kan några generaliserande slutsatser inte göras. Den har trots det väckt många tankar hos mig kring hur jag bör se på bildämnet och hur jag planerar min bildundervisning, vad jag bör fortsätta med och utveckla och vad jag bör undvika.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bildämnet, Undervisning, ämneskonceptioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/32698 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics