Bildämnet i skuggan av bildlärarens undervisningspraxis

DSpace Repository

Bildämnet i skuggan av bildlärarens undervisningspraxis

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ileebe, Ishtar
dc.date.accessioned 2020-09-16T13:23:49Z
dc.date.available 2020-09-16T13:23:49Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32698
dc.description Studiens syfte var att ta reda på bildlärarens uppfattning om sitt ämne och vad detta kan innebära för lärarens undervisningspraktik. Underlag för studien har samlats genom en strukturerad kvalitativ intervju som genomfördes med hjälp av digitala medier. Studien visar att de flesta bildlärare som medverkat i studien anser att bildämnet är ett viktigt ämne, eftersom det utvecklar ett antal förmågor hos eleverna som bland annat den kreativa förmågan, fantasi och deras kritiska förmåga. Lärarnas argument för ämnets relevans har visat att det fortfarande råder äldre uppfattningar bland lärarna. Dessa traditioner visar sig också tydligt i lärarnas undervisning. Majoriteten av dem har angett att deras undervisning domineras av bildframställning genom analog teknik och att det råder motstånd gentemot digitala medier framför allt på grund av brist på kunskaper om hantering av moderna tekniker, men även den begränsade tillgången till digitala medier vissa har talat om. De flesta har också angett att de anser att bildkommunikation är den viktigaste aspekten av bildämnet men har visat olika tolkningar av dess innebörd. Detta visar sig då en del av de uppgifter som eleverna får arbeta med mer är övningsuppgifter än uppgifter som lyfter fram den kommunikativa funktionen. Lärarna har också lyft fram ett antal faktorer som de anser påverkar bildundervisningen negativt, som t. ex stora undervisningsgrupper och korta lektioner. Föreliggande studie har ett begränsat informationsunderlag, därför kan några generaliserande slutsatser inte göras. Den har trots det väckt många tankar hos mig kring hur jag bör se på bildämnet och hur jag planerar min bildundervisning, vad jag bör fortsätta med och utveckla och vad jag bör undvika. en_US
dc.format.extent 26 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Bildämnet, Undervisning, ämneskonceptioner en_US
dc.title Bildämnet i skuggan av bildlärarens undervisningspraxis en_US
dc.title.alternative The image subject in the shadow of the image teacher's teaching practices en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Augustsson, Dennis
dc.contributor.supervisor Berg, Ewa
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics