Collective weaving of territories: Exploring diasporic identities with Latin American migrants

DSpace Repository

Collective weaving of territories: Exploring diasporic identities with Latin American migrants

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Castillo Muñoz, Yénika
dc.date.accessioned 2020-09-21T07:40:45Z
dc.date.available 2020-09-21T07:40:45Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32711
dc.description Den här interaktionsdesign uppsatsen bidrar till en omgående diskussion på Avkoloniserande design. Särskild genom att utforska identiteter i diaspora med latinamerikanska migranter. Mellan anpassning och total assimilation flera frågor dyker upp, om värderingar, egenskaper och vanor, och de materiella uttryck av dessa aspekter såsom de utmaningarna för interaktionsdesign och deras metoder. Resultatet är en kollektiv territorium uttryckt som en interaktiv karta som kontinuerligt vävas genom en smartphone app. Kartan fylls med minnen, låtar, matrecept och drömmar som förverkliga de identiteterna i diaspora (diasporic situatedness). Kartan är en kritisk fabulering om vad kartorna är och kan bli. Kartan vädjar till uppfattningen av den Pluriversum för att avkolonisera begreppen som hybriditet, identitet och territorium. Forskningen avgår från Chicano- och transnationella feminism, postkoloniala och avkoloniala teorier, epistemologier från Södern och kritisk design. I processens hjärta ligger den kollektiva spekulation, genom codesign metoder för att uppmuntra delade funderingar och diskussioner, med visuella och verbala resurser. En ny metod undersöker de berättande egenskaper av linjer för att väva och vandra den interaktiva kartan. en_US
dc.description.abstract This interaction design thesis contributes to the discussion in Decolonial design, and in particular it explores diasporic identities of Latin American migrants. Between adaptation and assimilation, several questions arise: About traces, values, practices and the materialities of these aspects, as well as the challenges for Interaction design and its methods to address them. The design outcome is the concept of a collective identity territory expressed in an interactive map, that is continuously woven digitally through an app interface. The map is populated with memories, songs, recipes and dreams that materialise the diasporic situatedness. I consider it a critical fabulation on what maps can be. The contribution of the outcome appeals to the notion of the Pluriverse to decolonise the notions of hybridity, identity and territory. The research departs from the notions of Chicano and transnational feminism, postcolonial and decolonial theories, epistemologies of the South and critical design. In the center of the design process is the collective speculation, using codesign methods to encourage shared reflections through visual and verbal resources. A new method explores the narrative qualities of lines to weave and wander the interactive map. en_US
dc.format.extent 68 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject interaction design en_US
dc.subject design for decoloniality en_US
dc.subject decolonial design en_US
dc.subject Decolonising design en_US
dc.subject speculative design en_US
dc.subject chicano feminism en_US
dc.subject transnational feminism en_US
dc.subject migration en_US
dc.subject diasporic identitites en_US
dc.subject Latin America en_US
dc.subject codesign en_US
dc.title Collective weaving of territories: Exploring diasporic identities with Latin American migrants en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Niedenthal, Simon
dc.contributor.supervisor Kozel, Susan
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics