Bokomslag 2.0 – Visuella strategier i formgivning av digitala bokomslag

DSpace Repository

Bokomslag 2.0 – Visuella strategier i formgivning av digitala bokomslag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bokomslag 2.0 – Visuella strategier i formgivning av digitala bokomslag
Author Bygdén, Lisa
Date 2020
Swedish abstract
Denna uppsats har en deskriptiv intention och syftar till att verka som stöd för formgivare och förläggare genom att bidra med kunskap om hur olika visuella strategier kan användas i arbetet med e-publicering. För att genomföra undersökningen har bokomslag till två romaner från två olika förlag valts ut för att representera olika förhållningssätt till formgivningen: Malin på Granlunda av Anne-Lise Boge utgiven av Saga Egmont och Serien om Stina Pihlgren av Alice Lyttkens, utgiven för Bonniers 5000-projekt. Materialet analyseras genom en semiotisk analys samt i en paratextanalys. Resultatet analyseras med grund i teoretiska perspektiv inom semiotik, representation, paratext och materialitet. Teori används också till viss del för att beskriva relationer mellan en huvudtext och dess paratext. Resultatet visar på två visuella strategier som påverkas av förlagens uppfattning om böckernas målgrupp. I Serien om Stina Pihlgren används formgivningen för att framställa författaren som en feministisk pionjär och i Malin på Granlunda används formgivningen för att boken enkelt ska kunna identifieras av potentiella läsare i ett flöde av bilder på Storytel.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bokomslag
E-publicering
Grafisk design
Paratext
Visuell analys
Handle http://hdl.handle.net/2043/32763 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics