Brottsbrytet. En kvalitativ studie av programledares uppfattning om behandlingsprogrammet Brottsbrytet.

DSpace Repository

Brottsbrytet. En kvalitativ studie av programledares uppfattning om behandlingsprogrammet Brottsbrytet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Brottsbrytet. En kvalitativ studie av programledares uppfattning om behandlingsprogrammet Brottsbrytet.
Author Magnusson, Johanna ; Ingvarsson, Kate
Date 2020
English abstract
Brottsbrytet has been going through some changes since 2018, including going from being a theory-based program to becoming a module-based program. Since the change, not much research has been done either on the effectiveness or on the implementation of the treatment program, which made the subject relevant to study. The purpose of the study was therefore to study the moderator's perception of the treatment program Brottsbrytet in Sweden. The current study is based on a cross-sectional design with a qualitative approach and is using semi-structured telephone interviews. The sample was 20 institutions that, according to information, are working with Brottsbrytet and were asked to participate in the current study. Of all people who were asked to participate, the results were six interviews from six different institutions. This study showed an overall positive attitude towards the specific program. The common guidelines are used in a flexible way, which means that the manual is followed partly and other components in the starting points are also used. Education and experience are important for the effect of the process and that is used by moderator's of Brottsbrytet in Sweden today. The result shows that there exist some problems with the treatment program according to the moderators that can affect the implementation and the effect of the program. Brottsbrytet may, based on the results of this study, need a longer treatment process where for example enforcement may be relevant.
Swedish abstract
Brottsbrytet har sedan år 2018 genomgått en del förändringar, bland annat gått från att vara ett teoribaserat- till att bli ett modulbaserat program. Forskning har sedan förändringen inte genomförts varken kring effekten eller genomförandet vilket gjorde ämnet aktuellt att studera. Syftet med studien var därför att studera programledares uppfattning om behandlingsprogrammet Brottsbrytet i Sverige. Den aktuella studien har utgått från en tvärsnittsdesign med en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade telefonintervjuer. Det aktuella urvalet var 20 anstalter som enligt uppgifter bedriver Brottsbrytet och tillfrågades att medverka i den aktuella studien. Av alla tillfrågade blev resultatet sex intervjuer hänvisat från sex olika anstalter. Studien visade en övergripande positiv inställning till programmet. De gemensamma riktlinjerna används genom manualen på ett flexibelt sätt, vilket innebär att riktlinjerna följs tills viss del då även andra komponenter i utgångspunkterna används. Utbildning och erfarenhet är av betydelse av processens effektivitet och det används även hos programledare för Brottsbrytet i Sverige idag. Det har framkommit en del brister och problem med behandlingsprogrammet som kan påverka genomförandet och effekten. Brottsbrytet kan utifrån denna studies resultat behöva en längre behandlingsprocess där exempelvis vidmakthållande kan vara aktuellt.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Brottsbrytet
Kriminalvården
Moderator
Treatment program
Work process
Handle http://hdl.handle.net/2043/32779 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics