Undervisning om hållbar utveckling i ämnet Företagsekonomi

DSpace Repository

Undervisning om hållbar utveckling i ämnet Företagsekonomi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisning om hållbar utveckling i ämnet Företagsekonomi
Author Liljefors, Anders
Date 2020
Swedish abstract
Hållbar utveckling är ett av de viktigaste områden i ämnet företagsekonomi och finns med i den allra första meningen i kursplanen för ämnet företagsekonomi. Mitt intresse för detta område väcktes då jag skulle planera undervisningen för min sista VFU period. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några lärare i ämnet företagsekonomi på gymnasiet resonerar kring begreppet hållbar utveckling och kring sina egna erfarenheter i undervisningen om hållbar utveckling. Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod i mitt arbete och har genomfört kvalitativa forskningsintervjuer med tre lärare i ämnet företagsekonomi från tre olika skolor i södra Sverige. Undersökningen tar avstamp i internationella policydokument och forskning om hållbar utveckling i undervisningen på olika sätt samt kopplar samman detta med terorier om lärande, särskilt pragmatismen och sociokulturella perspektiv. Resultatet visar att begreppet hållbar utveckling är komplext och svårt att entydigt definiera. Resultatet visar också att alla lärarna betonar att målet med undervisningen är att eleverna skall utveckla en helhets förståelse för de stora miljöfrågorna och utveckla en handlingskompetens att själv agera ansvarsfullt för en mer hållbar framtid. Alla lärarna arbetar med hållbar utveckling i kursen entreprenörskap där eleverna skall starta ett eget företag och då se sammanhanget mellan de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna i undervisningen om hållbar utveckling.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Agenda 2030, didaktik, entreprenörskap, företagsekonomi, hållbar utveckling, pragmatism, sociokulturella perspektiv, undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/32786 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics