Gränsöverskridande Grafisk Design En studie om grafisk design inom gerillamarknadsföring

DSpace Repository

Gränsöverskridande Grafisk Design En studie om grafisk design inom gerillamarknadsföring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gränsöverskridande Grafisk Design En studie om grafisk design inom gerillamarknadsföring
Author Persson, Louise
Date 2020
Swedish abstract
Under 1980-talet myntades uttrycket gerillamarknadsföring av marknadsföraren Jay Conrad Levinson. Denna term skapades för att beskriva en okonventionell marknadsföringsmetod som framförallt skulle ha som syfte att användas av mindre företag som genom kreativitet skulle kunna konkurrera med företag med stora ekonomiska muskler. Tidigare forskning på området har dock fastställt att okonventionella marknadsföringsmetoder har fördelar för flera typer av företag. Denna uppsats har som syfte att genom en semiotisk bildanalys av gerillakampanjer förstå den grafiska formgivningens betydelse för hur reklamen mottagits samt dess effekter. Resultatet visar att gerillareklamens visuella utförande är av stor betydelse för hur reklamen kan komma att tolkas av dess mottagare.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Gerillamarknadsföring, grafisk design, kreativ media, marknadsföring, pop-out effekt, reklam.
Handle http://hdl.handle.net/2043/32852 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics