Personlig integritet i aktivitetsmätare

DSpace Repository

Personlig integritet i aktivitetsmätare

Details

Files for download
Icon
Personlig integritet ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Personlig integritet i aktivitetsmätare
Author Castmo, Mimmi
Date 2017
English abstract
This study investigates the risks associated with using fitness trackers, such as fitnesstrackers and smartwatches. In the recent years the interest in collecting and measuring personal data has increased, therefore it is important to investigate privacy risks. If privacy could be compromised through using fitness trackers and what are the security issues. It also includes suggestions for minimize the issues, which could work as guidelines or standards in the future. Previous studies demonstrate how easy it is to access the data from fitness trackers. Therefore, this study will focus more on the users instead of detailed issues of products from varied brands. The survey examines if users are aware of data collection and if they trying to protect their privacy online. The information to identified possible risks and consequences are based on previous research in the area. The risks identified include data breach and third-party access etc. It is important to protect the data fitness trackers generates. If the data leaks, the consequences can be identity theft, blackmailing or violation of privacy. The result shows that users are aware of privacy online, but few are trying to protect or limit the amount of data collected. The conclusion is that most activity tracker as braces and smartwatches have security issue, which means that privacy can be compromised. It is up to the user to decide if the benefits are greater than the disadvantages for using a fitnesstracker, if they are willing to share the data that are collected
Swedish abstract
Studien undersöker och sammanfattar vad det finns för risker i samband med användandet av aktivitetsmätare, så som aktivitetsarmband och smartwatches. Det finns många studier som visar på hur enkelt det är att komma åt den personliga data i flertalet olika aktivitetsarmband, av flera olika tillverkare. Därför har denna studien valt att fokusera på användarna genom att göra en enkätundersökning. Enkätundersökningen undersöker hur medvetna och hur mycket aktiva val användarna gör för att skydda sin personliga integritet online. En litteraturstudie har genomförts vilket omfattar vad det finns för risker, eventuella konsekvenser och vad det finns för tekniker som kan skydda den personliga integriteten i aktivitetsmätare. Riskerna som identifierats är bland annat dataintrång, att tredje part kan komma åt data vilket kan kartlägga användarnas vanor och livsstil. Konsekvenserna kan vara identitetsstöld, utpressning eller att den personliga integriteten kränks. Undersökningen visar att det finns en medvetenhet kring den digitala integriteten, men de är få som aktivt försöker skydda eller begränsa mängden data som samlas in. Enligt undersökningen är de flesta ovetande om hur deras data används. Slutsatsen är att de flesta aktivitetsarmband och smartwatches har säkerhetsbrister vilket innebär att den personliga integriteten kan äventyras. Brister i säkerheten finns när data ska överföras och lagras. Men för vissa användare är fördelarna med att bära aktivitetsband större än nackdelarna, det är upp till användaren att bestämma om den är villig att dela datan som samlas in.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject privacy
fitnesstrackers
aktivitetsmätare
personlig intgritet
wearables
Internet of Things
Handle http://hdl.handle.net/2043/32880 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics