Personlig integritet i aktivitetsmätare

DSpace Repository

Personlig integritet i aktivitetsmätare

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Castmo, Mimmi
dc.date.accessioned 2020-10-09T11:09:08Z
dc.date.available 2020-10-09T11:09:08Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.citation 41 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32880
dc.description Studien undersöker och sammanfattar vad det finns för risker i samband med användandet av aktivitetsmätare, så som aktivitetsarmband och smartwatches. Det finns många studier som visar på hur enkelt det är att komma åt den personliga data i flertalet olika aktivitetsarmband, av flera olika tillverkare. Därför har denna studien valt att fokusera på användarna genom att göra en enkätundersökning. Enkätundersökningen undersöker hur medvetna och hur mycket aktiva val användarna gör för att skydda sin personliga integritet online. En litteraturstudie har genomförts vilket omfattar vad det finns för risker, eventuella konsekvenser och vad det finns för tekniker som kan skydda den personliga integriteten i aktivitetsmätare. Riskerna som identifierats är bland annat dataintrång, att tredje part kan komma åt data vilket kan kartlägga användarnas vanor och livsstil. Konsekvenserna kan vara identitetsstöld, utpressning eller att den personliga integriteten kränks. Undersökningen visar att det finns en medvetenhet kring den digitala integriteten, men de är få som aktivt försöker skydda eller begränsa mängden data som samlas in. Enligt undersökningen är de flesta ovetande om hur deras data används. Slutsatsen är att de flesta aktivitetsarmband och smartwatches har säkerhetsbrister vilket innebär att den personliga integriteten kan äventyras. Brister i säkerheten finns när data ska överföras och lagras. Men för vissa användare är fördelarna med att bära aktivitetsband större än nackdelarna, det är upp till användaren att bestämma om den är villig att dela datan som samlas in. en_US
dc.description.abstract This study investigates the risks associated with using fitness trackers, such as fitnesstrackers and smartwatches. In the recent years the interest in collecting and measuring personal data has increased, therefore it is important to investigate privacy risks. If privacy could be compromised through using fitness trackers and what are the security issues. It also includes suggestions for minimize the issues, which could work as guidelines or standards in the future. Previous studies demonstrate how easy it is to access the data from fitness trackers. Therefore, this study will focus more on the users instead of detailed issues of products from varied brands. The survey examines if users are aware of data collection and if they trying to protect their privacy online. The information to identified possible risks and consequences are based on previous research in the area. The risks identified include data breach and third-party access etc. It is important to protect the data fitness trackers generates. If the data leaks, the consequences can be identity theft, blackmailing or violation of privacy. The result shows that users are aware of privacy online, but few are trying to protect or limit the amount of data collected. The conclusion is that most activity tracker as braces and smartwatches have security issue, which means that privacy can be compromised. It is up to the user to decide if the benefits are greater than the disadvantages for using a fitnesstracker, if they are willing to share the data that are collected en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject privacy en_US
dc.subject fitnesstrackers en_US
dc.subject aktivitetsmätare en_US
dc.subject personlig intgritet en_US
dc.subject wearables en_US
dc.subject Internet of Things en_US
dc.title Personlig integritet i aktivitetsmätare en_US
dc.title.alternative Privacy in activity trackers en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Personlig integritet ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics