Datahantering i smarta hem: En studie om hur data från smarta hem hanteras av företag

DSpace Repository

Datahantering i smarta hem: En studie om hur data från smarta hem hanteras av företag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Datahantering i smarta hem: En studie om hur data från smarta hem hanteras av företag
Author Shirazi, Angelica ; Martinsson, Karolin
Date 2017
English abstract
Smart homes is a concept that has been developed rapidly the last years. People connectdevices like refrigerators, lightning and doors in their homes that they can control withtheir smartphones to facilitate in their everyday life. Since these connected devices collectdata about us, security and privacy is something that is discussed frequently. In this thesiswe present the result from interviews that is conducted with four different companies thatsell products that gather data from internet of things units. Three of these companiessell IoT products for smart homes. The purpose is to show how these companies handlecollected data from customers and what challenges they face in this work and if that affectsthe customers.
Swedish abstract
Smarta hem är ett koncept som har utvecklats i hög takt under de senaste åren. Enhetersom kylskåp, lampor och dörrar i bostäder kopplas upp och kan sedan styras med hjälp aven mobil för att underlätta i vardagen. Eftersom dessa uppkopplade enheter samlar in dataom oss blir säkerhet och integritet något som diskuteras flitigt. I denna uppsats presenterasresultatet från intervjuer som har gjorts med fyra olika företag som säljer produkter somsamlar in data från internet of things-enheter. Tre av dessa företag säljer internet of things-enheter till smarta hem. Syftet är att se hur dessa företag hanterar datainsamling från sinakunder och vilka utmaningar de ställs inför i det arbetet samt om detta påverkar kundernasintegritet och säkerhet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Smarta hem
Internet of Things
Säkerhet
Integritet
Molnlösning
Handle http://hdl.handle.net/2043/32881 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics