En studie om hur teknik kan motivera individen till fysisk aktivitet

DSpace Repository

En studie om hur teknik kan motivera individen till fysisk aktivitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En studie om hur teknik kan motivera individen till fysisk aktivitet
Author Wahldén, Sandra ; Nensén, Linnéa
Date 2017
English abstract
This study aims at investigating how technology can motivate people into physical activity. We have chosen to assume the concept of "persuasive technology" which is a type of technology that is intended to convince the user, primarily to a behavioral change. The method used to collect our data was a qualitative method in form of semistructured interviews conducted on a total of ten participants at the NetPort Science Park workplace. The results showed that it differs from the influence of technology depending on gender and age, namely that older women (45-60 years old) feel more stressed and pressured than the remaining participants, especially the effect of measuring their own results (self-tracking). But also that the participants had a greater chance of exercising both everyday and exercise, for example at the gym, if they used some kind of "persuasive technology". Furthermore, researchers argue that both everyday exercise and exercise are extremely important for longevity and to avoid diseases such as cardiovascular disease.
Swedish abstract
Detta arbete har som syfte i att undersöka hur teknik kan motivera människor till fysisk aktivitet. Vi har valt att utgå från begreppet “persuasive technology” som är en typ av teknik som har i uppgift att övertyga användaren, främst till en beteendeförändring. Metoden som användes för att samla in vår data var en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer som utfördes på totalt tio deltagare på arbetsplatsen NetPort Science Park. Resultaten visade att det skiljer sig i påverkan av tekniken beroende på kön och ålder, nämligen att äldre kvinnor (45-60 år) känner sig mer stressade och pressade än resterande deltagare, i synnerlighet effekten av att mäta sina egna resultat, med andra ord självmätning. Men även att deltagarna hade större chans att utöva både vardagsmotion och träning om de använde någon sorts av “persuasive technology”. Samtidigt menar forskare att både vardagsmotion och träning är extremt viktigt för livslängden och för att undvika sjukdomar såsom hjärtkärlsjukdomar.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 64
Language swe (iso)
Subject Persuasive technology
Självmätning
Fysisk aktivitet
Motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/32882 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics