On the development of an educational math game

DSpace Repository

On the development of an educational math game

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Okal, Ehab
dc.contributor.author Hovenberg, Sebastian
dc.date.accessioned 2020-10-09T11:30:03Z
dc.date.available 2020-10-09T11:30:03Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.citation 97 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32883
dc.description Det finns många olika sätt att genomföra inlärningsaktiviteter i det moderna utbildningssystemet som det nu finns i skolorna. Men i en tid som snabbt digitaliseras har utbildningssystemet inte lyckats fånga eller lyckas med att implementera digitaliseringen på ett meningsfullt och effektivt sätt. Denna oförmåga att digitalisera har blivit alltmer utbredd för varje år som passerar med en minskning i matematisk prestanda hos studenterna, vilket tydligt framgår av det senaste resultaten som PISA utför varje år [1]. Utifrån dessa här upplysningar utarbetade den svenska regeringen ett finansierat forskningsprojekt för att förstå och undersöka orsakerna till detta fall i matematisk prestanda hos de testade studenterna. Men denna studie kommer inte att fokusera på PISA-resultatet. I den här undersökningen undersöker vi huruvida pedagogiska spel kan vara ett svar för att negera eller stoppa dessa fall i matematiska prestanda hos studenterna. Syftet med denna studie är att skapa ett pedagogiskt spel som är centrerat på att lösa matematiska problem på ett nytt sätt, som oftast inte ses i pedagogiska spel, detta genom att implementera designalternativ som oftast ses i högutvecklade videospel. Resultaten av denna studie visar att det finns några bevis som bekräftar att mer högutvecklade spel kan vara ett bra sätt att lära sig och eventuellt kanske nästa steg i skolsystemets utveckling, men resultatet visar också att den pedagogiska delen av spelet måste verkligen vara flexibelt och utmanande nog för att få spelaren eller studenten att komma tillbaka till spelet och lära sig mer. en_US
dc.description.abstract There are many different ways to implement learning activities in the modern educational system as seen in schools nowadays. But in an era that is rapidly being digitized, the educational system has not really managed to catch up or succeed in implementing these digitalization’s in a meaningful and effective way. This inability to digitize has been growing more prevalent by each passing year with droppings in mathematical performance as shown in the latest result for the tests carried out by PISA [1]. Out of this enlightenment the Swedish government set out funding research projects in order to understand and examine the reasons behind this drop. But this study will not be focusing on the PISA result. In this study, we investigate whether educational games could be an answer to negate or halt these dropping in performance. The aim of this study is to create an educational game centered on solving mathematical problems in a new way not often seen in educational games, by implementing design choices mostly seen in highly developed video games. The results of this study show that there is some evidence that confirms that more highly developed games could be a good way of learning and possibly also the next evolution in the educational system seen in schools, however the result also show that the educational part of the game really has to be flexible and challenging enough for the player or student in order to have them coming back to the game and learn more. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject Video game en_US
dc.subject Educational en_US
dc.subject game en_US
dc.subject Educational game en_US
dc.subject game development en_US
dc.title On the development of an educational math game en_US
dc.title.alternative En studie i skapandet av ett lärandespel i matematik en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics