Upplevelsemetaforer / Metaphors of experience

DSpace Repository

Upplevelsemetaforer / Metaphors of experience

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Upplevelsemetaforer / Metaphors of experience
Author Schmidt, Nikki
Date 2017
English abstract
The purpose of this thesis is to produce a wider understanding on how the animated entertainment Addiction (2015) utilize visual metaphors to generate new insights for the intended audience. As a method for the study a discourse analysis was applied, based on the repressive and progressive discourses which the research material stands in relation to. To examine the connection between these discourses and the material, a visual analysis based on theories concerning metaphors and their function was also used. The thesis resulted in knowledge regarding how the animation is portrayed from the perspective of being addicted due to its style, media and metaphors. These found visual qualities might bring value to film makers and other creators regarding how to depict addiction, but the examination also initiates further research on how this could be done in similar media.
Swedish abstract
Undersökningen syftar till att skapa förståelse kring hur den animerade entertainment-filmen Addiction (2015) använder sig av visuella metaforer för att skapa nya insikter hos publiken. Detta studeras genom en diskursanalys, baserat på den repressiva och progressiva drogdiskurs som undersökningsmaterialet befinner sig i. Diskursanalysen kombineras även med en bildanalys, grundat i teorier kring metaforer och deras funktioner. Uppsatsen resulterade i insikter över hur filmens estetik, medieplattform och metaforval skapar en subjektsposition ur den drogberoendes upplevelsevärld. Resultatet lägger grund till ett förhållningssätt för filmskapare och andra kreatörer gällande hur drogberoende kan porträtteras, men öppnar även upp för framtida undersökningar om hur detta kan göras i praktiken.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/32902 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics