Upplevelsemetaforer / Metaphors of experience

DSpace Repository

Upplevelsemetaforer / Metaphors of experience

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Schmidt, Nikki
dc.date.accessioned 2020-10-14T07:44:13Z
dc.date.available 2020-10-14T07:44:13Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.citation 37 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32902
dc.description Undersökningen syftar till att skapa förståelse kring hur den animerade entertainment-filmen Addiction (2015) använder sig av visuella metaforer för att skapa nya insikter hos publiken. Detta studeras genom en diskursanalys, baserat på den repressiva och progressiva drogdiskurs som undersökningsmaterialet befinner sig i. Diskursanalysen kombineras även med en bildanalys, grundat i teorier kring metaforer och deras funktioner. Uppsatsen resulterade i insikter över hur filmens estetik, medieplattform och metaforval skapar en subjektsposition ur den drogberoendes upplevelsevärld. Resultatet lägger grund till ett förhållningssätt för filmskapare och andra kreatörer gällande hur drogberoende kan porträtteras, men öppnar även upp för framtida undersökningar om hur detta kan göras i praktiken. en_US
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to produce a wider understanding on how the animated entertainment Addiction (2015) utilize visual metaphors to generate new insights for the intended audience. As a method for the study a discourse analysis was applied, based on the repressive and progressive discourses which the research material stands in relation to. To examine the connection between these discourses and the material, a visual analysis based on theories concerning metaphors and their function was also used. The thesis resulted in knowledge regarding how the animation is portrayed from the perspective of being addicted due to its style, media and metaphors. These found visual qualities might bring value to film makers and other creators regarding how to depict addiction, but the examination also initiates further research on how this could be done in similar media. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.title Upplevelsemetaforer / Metaphors of experience en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Krona, Michael
dc.contributor.supervisor Arnman, Anna
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics