Hur kan samverkan förstås som en legitimerad myt. En tolkande fallstudie av samverkansprojektet RISK – Räddningstjänsten I Samarbete med Kidsen

DSpace Repository

Hur kan samverkan förstås som en legitimerad myt. En tolkande fallstudie av samverkansprojektet RISK – Räddningstjänsten I Samarbete med Kidsen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur kan samverkan förstås som en legitimerad myt. En tolkande fallstudie av samverkansprojektet RISK – Räddningstjänsten I Samarbete med Kidsen
Author Facundo, Mendez
Date 2019
Swedish abstract
Myndigheter är ålagda att samverka med både privata aktörer och offentliga organisationer för att lösa komplexa problem på lokal nivå. Utifrån mytperspektivet får dessa idéer eller organisationsrecept som samverkan ett symboliskt värde som sedan organisationen skyltar med. Det vill säga att samverkan blir en fin skylt där offentliga organisationer kan påvisa att de samarbetar mot komplexa problem. Verksamheten legitimeras bland annat genom dess goda uppfattning och goda ryktesspridningar. Studien är en fallstudie om Räddningstjänsten syds samverkansprojekt RISK- Räddningstjänsten I Samarbete med Kidsen. Syftet med studien är att förstå hur samverkan kan organiseras och uttryckas inom en offentlig organisation. Frågeställningen som studien ämnar besvara är följande: på vilket sätt kan samverkansprojektet RISK förstås som en legitimerad myt och hur påverkar det i så fall samverkan? Metoden består av kvalitativa samtalsintervjuer med både nuvarande och tidigare personer som har medverkat som mentorer i RISK. Resultatet visar på att organisationen har haft ett management orienterad styrning vid samverkan då bland annat dokumentationen har tonats ner för att effektivisera verksamheten. Organisationen måste påvisa ett samband mellan RISK och de organisatoriska mål, meningsbildningen blir därmed avgörande och det är här mytbildningen uppstår. Det finns såldes ingen empirisk grund och RISK grundas i antaganden och tolkningar som präglar behovsformuleringarna. Myten legitimeras eftersom beslutsfattare och omgivande organisationer delar räddningstjänstens antaganden.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Statsvetenskap
management
offentliga organisationer
mytbildning
mytperspektivet
samverkan
projekt
Räddningstjänsten Syd
RISK
Handle http://hdl.handle.net/2043/32906 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics