Den kommunala revisionens demokratiska roll - En utvärdering av kommunal revision i tre kommuner

DSpace Repository

Den kommunala revisionens demokratiska roll - En utvärdering av kommunal revision i tre kommuner

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den kommunala revisionens demokratiska roll - En utvärdering av kommunal revision i tre kommuner
Author Johansson, Josefin
Date 2019
Swedish abstract
Den kommunala revisionen ska verka som medborgarnas lokala demokratiska kontrollinstru-ment vars arbete är att granska all verksamhet som kommunerna bedriver. Varje år genomför revisionen flertal granskningar som ska bidra till och möjliggöra medborgarnas insyn i den kommunala verksamheten för att på så vis stärka den svenska demokratin. Denna uppsats har som syfte att utvärdera den kommunala revisionen i tre kommuner i Skåne för att undersöka huruvida revisionen har varit användbar, det vill säga att revisionen har varit bidragande för att öka den demokratiska legitimiteten för de offentliga verksamheterna. Uppsatsen är en kvalitativ studie där det empiriska fallet står i fokus. Jag fann utifrån utvärderingen att den kommunala revisionen spelar en stor roll för upprätthållandet av demokratin genom att säkerställa medbor-garnas rätt till insyn i de kommunala verksamheterna samt möjligheten till att utkräva ansvar av de som ska representerar vårt land, våra önskemål och våra viljor.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kommunal revision
Demokratisk legitimitet
Utvärdering
Måluppfyllelse
Granskning
Handle http://hdl.handle.net/2043/32910 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics