Rum och möjligheter till spontan lek

DSpace Repository

Rum och möjligheter till spontan lek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rum och möjligheter till spontan lek
Author Fathi, Sandra
Date 2020
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger ser på barns möjligheter och svårigheter till spontan lek i en stor förskola. Studien har genomförts med pedagoger som jobbar på nybyggd och stor förskola, samtliga pedagoger jobbar med hemvister vilket innebär att barnen delar på förskolans fysiska miljö som är uppdelat i olika mindre miljöer. Detta betyder att förskolan inte har avdelningar som barn vanligtvis vistas under stora delar av dagen, utan dessa förskolor har ett antal tema rum som de gemensamt utnyttjar genom att rotera med sina barngrupper. Förskolornas arkitektur är liknande för den personal som intervjuats. Uppsatsen fokuserar på pedagogernas syn på den spontana leken och dess villkor i fysiska miljöer. Resultatet visar att utifrån pedagogernas berättelser verkar det som den fysiska miljön styr verksamheten och därmed barnens spontana lek. Det framgår även att i relation till den fysiska miljöns utformning så är pedagogernas samarbete är avgörande för att verksamheten ska fungera.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject arkitektur
förskola
lek
miljö
hemvister
Handle http://hdl.handle.net/2043/32914 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics